Startside

Mandag
08 oktober
til
19 november
SANG PÅ EN NY MÅDE .…
Nadja Obermöller Svenningsen
Sammen vil vi gå på opdagelse i det potentiale som den hjertecentrerede vertikale klangbevidsthed åbner for os. Vi vil skabe et oplevelsesrum for dybe menneskelige kvaliteter, som det at kunne være lyttende og klingende på samme tid. Når vi klingende centrerer os i hjertets muligheder, kan vi åbne et kreativt rum ...

Vi synger enkle årstidssange og kanons.

Kom frisk og sangglad!


Nadja Obermöller Svenningsen. *1967. Private sangstudier i New York og Tyskland. Opera-masterclass i Assisi og Rom. Inspireret af Rudolf Steiner i sine studier af sang og klang. Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: ialt kr 395.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

16.30-18.0
Onsdag
21 november
til
21 november
Mine resultater med biodynamisk dyrkning
Birthe Holt
Hvorfor er biodynamiske produkter ofte mere smagfulde, har en bedre holdbarhed og bidrager til at jorden er levende og frugtbar med lagring af CO2?

Birthe Holt. *1960. 34 års erfaring med biodynamisk gartneri i USA og Danmark. Arbejder med Kunde-Bonde direkte afsætning – beskyttet værksted på 1ha i Hertha Levefællesskab, med fremstilling af kvalitetspræparater og med undersøgelser af resultaterne af biodynamisk dyrkning på planternes vækstform.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Onsdag
28 november
til
28 november
Bevidsthedslys på menneskehedens mantra
Jørgen Braren Lauritzen
Fadervor

Bønnen og kongemantraet Fadervor ligger i blodet af os. Alle kender bønnen, Kristus i bjergprædikenen gav os, som vejen til selvrealisering – som vejen tilbage til den åndelige verden. Fadervor rummer stærk spirituel kraft og healing og er indskrevet i vor psykes inderste, men de fleste har et ubevidst og rent emotionelt forhold til bønnen. Der er kort sagt brug for at kaste bevidsthedslys på Fadervor. Der er brug for at bevidstgøre de 7 bønner i Fadervor – en bevidstgørelse i åndsvidenskabens lys for at vi såvel emotionelt som erkendelsesmæssigt kan forbinde os med bønnens fulde kraft. Fadervor har brug for bevidsthedsudvidelse. De gamle kirkelige fortolkninger er utilstrækkelige. Der er brug for en åndsvidenskabelig fortolkning af bønnen, der fører den ind i moderne tid – en dybsindig forståelse, der giver mening og fylde for det moderne menneske. Der kastes lys på de 7 bønner i Fadervor, og de skildres som en kraftkilde til at aktivere vore 7 grundchakras.
Foredraget er inspireret af Rudolf Steiner og Valentin Tomberg

Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Onsdag
05 december
JEGETS MYSTERIUM
- dets møde med kroppen, sjælen - og verden.
Foredrag v. Anders Høier

I mødet mellem mennesker, menneskegrupper og nationer står vi i dag mere end nogensinde over for store udfordringer!
En kilde til fornyelse og forvandling af menneskemødet er at prøve at ane jegets mysterium.
”Jeg” er det lille ord, som på alle sprog over hele jorden, kun kan siges af os selv.
På trods af, at vi alle oplever, at vi har et jeg, er det meget vanskeligt at erkende dets væsen.

• Hvordan forbinder jeget sig i dag med sjæl og krop?
• Hvilke følelser må dannes i sjælen, for at jeget kan opleve, forstå og hjælpe andre?
• Har mennesket i virkeligheden mere end ét jeg?

19:30
Onsdag
05 december
til
05 december
Bevidsthedslys på menneskehedens mantra
Jørgen Braren Lauritzen
Modervor

Der stilles skarpt på den fortrængte, kvindelige dimension i kristendommen: Moder Jord, Sofia og Venus/Freja. Den kristne, treenige Gud – Faderen, Sønnen og Helligånden – må ikke stå alene, de glemte, kvindelige guddomme Moder Jord, Sofia og Venus/Freja skal integreres i det guddommelige panteon for at skabe helhed og balance. Balance mellem himmel og jord, mellem sanseligt og oversanseligt, mellem maskulint og feminint. Du får indblik i Moder Jord, Sofia og Venus/Freja, i Kristi forløsende nedstigning til Moder Jord i jordens indre, i kristusvejen til såvel den guddommelige Fader som den guddommelige Moder, i din egen indre polaritet mellem det maskuline og feminine. Du bliver præsenteret for moderbønnen givet af esoterikeren Valentin Tomberg.

Foredraget er inspireret af Valentin Tomberg, Rudolf Steiner og Carl Gustav Jung
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Onsdag
12 december
til
12 december
Hvad vil korncirklerne fortælle os?
Elsa Wohlwend

Thoths 42 visdomsbøger siges at være opbevaret i den såkaldte Hall of Records, under
sfinksen. Men, de er også at finde i psi-feltet, eller Akasha-kronikken, som Rudolf Steiner kalder det. Mange sider af disse bøger er endda blevet offentliggjort i længere tid - i form af korncirkler! Men - hvordan læser og forstår man disse meddelelser?
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Fredag
04 januar
til
05 januar
VINTERSTÆVNE
Evolution, involution og skabelse ud af intet
På Antroposofisk Selskabs vinterstævne vil vi nærme os dette udviklingstema fra mange forskellige sider. Intentionen er også, at deltagerne skal have mulighed for denne gang at møde hele det danske selskabs bestyrelse.
Alle er hjerteligt velkomne.
Stævnet henvender sig både til medlemmer og interesserede.
Læs mere...

19:00
Lørdag
26 januar
INDFØRING I RUDOLF STEINERPÆDAGOGIK
Underviser: Susanne Juhl-Nielsen, pædagog og seminarielærer

Hvad er særligt for barnet 0-7 år og hvordan indretter vi pædagogikken efter det?
På kurset vil vi arbejde med grundlæggende spørgsmål gennem foredrag og samtale.
Pris: 750 kr. inkl. forplejning
Tilmelding og betaling inden 14. januar
Læs mere...

10-15
Lørdag
23 marts
til
24 marts
BIODYNAMISK HAVEKURSUS
med Lars Mikkelsen, biodynamisk avler.
Det er godt, og det er let
I sit princip kan biodynamisk dyrkning læres på få timer.
Det praktiske arbejde er næsten som i enhver have. Lær at bruge Såkalenderen, om hvordan en kompostbunke sættes op og om hvordan de biodynamiske præparater skaffes og anvendes. Der kommer konkrete anvisninger, så tag støvler og varmt tøj med.
Ingolf vil vise os beskæringen af frugttræer.
Vi vil også tale om maden. Om hvorfor den biodynamiske føde overtrumfer alt andet i kvalitet. Dette er naturvidenskabeligt bevist/sandsynliggjort. Tag gerne frø med til at bytte med.
Vi vil komme ind på, hvordan ikke-fysiske væsener virker ind i dyrkningen, herunder om ønskeligt om snegle o.l.
Læs mere...

11:00
Fredag
12 april
til
13 april
EURYTMIKURSUS
med Annemarie Ehrlich
Program er under udarbejdelse
Læs mere...