Startside

Mandag
25 december
JOMFRU SOFIA
Juleforedrag ved Niels Henrik Nielsen
Læs mere...

10:00
Fredag
05 januar
til
06 januar
VINTERSTÆVNE
i Antroposofisk Selskab
Fra intellekt til imagination
– naturvidenskabens og åndsvidenskabens sprog

Fredag den 5. januar 2017
19.00-19.15 Velkomst Daniel Håkanson
19.15-20.45 Intellekt og imagination Anders Høier
Med mulighed for samtale efter foredraget

Lørdag 6. januar 2017
9.00-10.00 Mulighed for deltagelse i Menneskevielsens Handling
10.00-10.30 Kaffe med rundstykke
10.30-11.00 Naturvidenskabens sprog i livet Daniel Håkanson
11.00-12.00 Mikaels sprog i sanseanskuelsen Troels Ussing
12.00-13.30 Frokost
13.30-14.15 Eurytmi Elisabeth Halkier-Nielsen
14.15-15.00 Mikaels kraft i tænkningen Niels Henrik Nielsen
15.00-15.30 Kaffe med kage
15.30-16.00 De tre prøver i hverdagen Ellen Thuesen
16.00-17.00 Samtale Alle

Læs mere...

19:00
Søndag
07 januar
BETHLEHEM-STJERNEN
Et helligtrekongersstævne
Kl 11:15 - 12:30 Foredrag : "HVORNÅR BLEV JESUS FØDT?”,
Søren Toft beretter om en astronoms rationelle tilgang til et gammelt bibel-spørgsmål.

kl 13:30 - 15:00 Foredrag: "DE ØSTERLANDS VISE, DE TRE STJERNEMÆND”
Hvor kom de fra? Hvem var de, hvad forventede de, og hvad oplevede de?
Hvilken stjerne fulgte de?"
Åndsforskeren Winfried Walther beretter detaljeret ut fra flere vintres arbejde i akasja-krøniken, Jordens hukommelse.

Læs mere...

11:15-16
Fredag
02 februar
ANTROPOSOFISK VOKSENVEJLEDER
Efteruddannelse
Efteruddannelsen som antroposofisk voksenvejleder er et tilbud til den, som arbejder med at instruere og vejlede andre voksne i at arbejde i et Rudolf Steiner-dagtilbud. Det kan være elever, jobpraktikanter, praktikanter fra et seminarium eller andre under uddannelse. Det kan også være nye kolleger eller en kollega som skifter stue/gruppe, og har brug for noget vejledning.
6 kursusdage: 2.februar, 2.marts, 3.marts, 6.april, 7.april, 4.maj 2018

Tilmelding senest 1.december 2017
Læs mere...
Tilmelding: kontakt@praktikvejleder.dk

9-16
Lørdag
17 marts
til
18 marts
BIODYNAMISK HAVEKURSUS
med Lars Mikkelsen
Det er godt, og det er let.

I sit princip kan biodynamisk dyrkning læres på få timer.
Det praktiske arbejde er næsten som i enhver have. Lær at bruge Såkalenderen, om hvordan en kompostbunke sættes op, og om hvordan de biodynamiske præparater skaffes og anvendes. Der kommer konkrete anvisninger, så tag støvler og varmt tøj med.
Ingolf vil vise os beskæringen af frugttræer.
Vi vil også tale om maden. Om hvorfor den biodynamiske føde overtrumfer alt andet i kvalitet.
Læs mere...
Entré: 1200 kr .
11:00