Startside

Onsdag
26 september
til
26 september
Arbejde med månedsdyderne.....
Jesper Schrøder
i en lægemiddelvirksomhed –
kan det virkeligt passe?

Jesper vil fortælle om Allergicas arbejde med månedsdyderne og om processen med involvering af bestyrelse, ledelse og medarbejdere.
Arbejdet med dyderne har efterhånden en del år bag sig og udvikler sig løbende i organisationen.
Vi vil komme ind på ideerne og inspirationen bag projektet, men også det helt praktiske og jordnære i denne proces.
Ligeledes vil vi også gennemgå den forandring det har medført i organisationen, men også på det personlige plan for Jesper.

Der vil være særlig fokus på dyderne indre ligevægt, tålmodighed, hengivenhed og interesse (undren).Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Onsdag
03 oktober
til
03 oktober
Impulsen fra Gondishapur -
Jesper P. Schou
den sene oldtids visdomscenter

Talrige gange nævner Rudolf Steiner i sit værk den yderst skadelige impuls, som omkring året 666 skulle udgå fra Gondishapur. Men stedet var også den sene oldtids visdomscenter, hvor der i det 6. århundrede e. Kr. var samlet blomsten af, hvad der fandtes af græsk, jødisk, ægyptisk, babylonsk, persisk, indisk og kinesisk visdom og videnskab, herunder ikke mindst lægevidenskab, samt disse kulturers store religioner, herunder især den nestorianske kristendom, manikæismen og den senpersiske Zarathustra-lære.

Jesper P. Schou, *1950, speciallæge i psykiatri.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Mandag
08 oktober
til
19 november
SANG PÅ EN NY MÅDE .…
Nadja Obermöller Svenningsen
Sammen vil vi gå på opdagelse i det potentiale som den hjertecentrerede vertikale klangbevidsthed åbner for os. Vi vil skabe et oplevelsesrum for dybe menneskelige kvaliteter, som det at kunne være lyttende og klingende på samme tid. Når vi klingende centrerer os i hjertets muligheder, kan vi åbne et kreativt rum ...

Vi synger enkle årstidssange og kanons.

Kom frisk og sangglad!


Nadja Obermöller Svenningsen. *1967. Private sangstudier i New York og Tyskland. Opera-masterclass i Assisi og Rom. Inspireret af Rudolf Steiner i sine studier af sang og klang. Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: ialt kr 395.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

16.30-18.0
Onsdag
10 oktober
til
10 oktober
FRISTELSERNE I ØRKENEN
Daniel Nellemann Madsen
Straks efter Jordan-dåben blev Jesus Kristus ført ud i ørkenen for at blive fristet af modstandsmagterne. Vi ved fra Rudolf Steiners skuen i Akasha-kronikken at det drejer sig om hhv. Lucifer, Lucifer og Ahriman sammen og Ahriman, som det står at læse i Det 5. Evangelium.
Vi mennesker har hver især én fristelse, som så at sige er vores fristelse, som vi har som tyngdepunkt; enten den luciferiske fristelse, den luciferisk-ahrimanske fristelse eller den ahrimanske fristelse. Nogle mennesker har dog alle tre på én gang rettet mod jeget, hvilket betegnes som den 4. fristelse i den kristne okkultisme.
Foredragets mening er at belyse aspekter af disse fristelser, som de udspiller sig i os som individer, for derved at åbne op for en erkendelse af hvilken fristelse vi hver især har som hovedudfordring. Dette er et aspekt af mantraet Erkend dig selv
Hvad kendetegner de forskellige mennesketyper? Hertil vil de fremtrædende karakterer fra Olsen-banden blive anført som eksempel.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Fredag
12 oktober
til
14 oktober
Grundstensmeditationen
Ursula Zimmermann
Dette års URSULA ZIMMERMANN-stævne tager en ny begyndelse - et nyt tema: Grundstensmediationen.
I løbet af Julestævnet 1923/24 fremsagde Rudolf Steiner hver dag Grundstensversene. Vi
vil i denne weekend-workshop i form af samtale og eurytmiske øvelser lukke op for en fordybet og belivende omgang med disse rytmer. Workshoppen er et arbejde med og om hvad eurytmi er og kan som ny kunstart i forhold til et spirituelt tema.

Til jf@jeppeflummer.dk., hvor også teksten kan rekvireres.

Tilmelding/betaling senest 07.10. 2018 til:
DOF Vendepunkt info@vendepunkt.com tlf. 2176 7311 -
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 700..- / 500.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19-21.00
Onsdag
24 oktober
til
24 oktober
Mere om Sproget
Anna Margrethe Schollain
Wittgenstein: Sproget er som en lygte. Kun det vi lyser på, kan vi vide noget om.
Med vores sprog sætter vi os i relation til den verden vi lever i. Relationen er en anden når vi siger et navneord end når vi siger et tillægsord; for slet ikke at tale om verber . . .
Ved bevidst at betragte hvordan vi bruger vores sprog, bliver vi opmærksomme på hvordan verden giver sig til kende for os. Erkendelsesmålene imagination, inspiration, intuition kan findes som dybdestruktur i vores sprog.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Onsdag
31 oktober
til
31 oktober
Immunsystemet og kræft
Henrik Schmidt
Immunterapi har de senere år vist sig meget effektivt ved en lang række kræftsygdomme. I takt med at vi får mere og mere viden om dette fantastiske organ kan vi se at immunsystemet kan medvirke til helbredelse af visse former for kræft, men også at det kan være med til at udvikle selvsamme sygdom.
Behandlingen af kræft med hjælp af immunsystemet er ikke, som man skulle tro det, en ny opfindelse. Formentlig er det en af de ældst kendte måder at behandle denne sygdom på. Med dette foredrag vil jeg gerne bidrage til en forståelse af samspillet mellem immunsystemet og kræftceller. Der vil være en gennemgang af såvel gamle som nye behandlingsprincipper.

Henrik Schmidt, *1964, arbejder som overlæge på kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital med udvikling af immunterapi til behandling af modermærkekræft. Deltager i en lang række forskningsprojekter såvel nationalt som internationalt.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Onsdag
07 november
til
07 november
Musikforedrag med KONCERT
Matthias von Niessen- violin / Ulla Erml klaver

Aftenens program:
ved siden af kendte og ukendte værker fra det mangfoldige tjekkiske repertoire for violin står sonate für Violine allein op.1 af ungarsk violinist Zoltan Szekely (1903-1997) og hans arrangement for violin og klaver af Rumænske folkedanse af Bela Bartok.
Matthias von Niessen, født i Bremen i 1963, kom til Aarhus Symfoniorkester i 1999 som violinist. Medvirkede i projekter i bl.a. Aarhus Sinfonietta, Aarhus Bachorkester og i forskellige sammenhæng som kammermusiker

Ullla Erml * 1946 uddannet pianist på solist klassen ved det Jyske Musik konservatorium. Sideløbende studier i Brno -- i Italien og i Frankrig
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Fredag
09 november
til
10 november
FRA LEDERSKAB TIL MENNESKELIGE,,,,,
Hans Brodal, SEA Quinta, / Alexandra Ivan
FRA LEDERSKAB TIL MENNESKELIGE FÆLLESSKABER
– DEBAT OM BEHOVET FOR FORVANDLING -

Interessant at bøger som Tænk vildt af Willerslev og Pseudoarbejde af Nørmark/Fogh Jensen har vakt så stor opmærksomhed. De peger på behovet for forvandling af bl.a. undervisningsmiljø, vores forhold til arbejde og samfundsforståelse. Deres iagttagelser og egne erfaringer peger på fænomener og symptomer, som længe har været velkendte for den antroposofiske bevægelse, uden at det har haft lignende gennemslagskraft. faringer og iagttagelser.....

Lørdagen kommer derfor til at have karakter af en proces.(DEBAT)
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 350.- inkl fuld forplejning . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Søndag
11 november
til
11 november
Kultur Cafe / Musik og Eurytmi
Eurytmiensemblet Ildfuglen
Vi vil gå i dybden med hovedsageligt Beethovens klaversonate op 27 nr.2 også kaldet Måneskinssonaten. – Der vil blive holdt en kort indledning og derefter blive demonstreret hvordan et sådant musikstykke kan bygges op eurytmisk - for til slut at blive fremført i sin helhed.
Eurytmiensemblet Ildfuglen er en gruppe af kunstnere, som blev dannet i 1986. Har sidenhen optrådt jævnligt rundt om i landet. Tidligere også optrådt meget i udlandet. Se mere på www.eurytmi.dk.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

15.00
Onsdag
14 november
til
14 november
OPDRAGELSE TIL FRIHED, LIGHED, BRODERLIGHED
Elisabeth Møller-Hansen

- er det vaccinen mod pseudo-arbejde som voksne?¨
Foredrag ved Elisabeth Møller-Hansen

Børn der efterligner, finder autoriteter, møder de store idealer i deres skoleforløb, får grundforudsætningerne for at udfolde frihed, lighed og broderlighed når de når til skelsår og alder. Dette som kontrast til nationale læringsmål, tests og tidlig specifik erhvervsretning i barndommen – først må man lære at blive menneske.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Onsdag
21 november
til
21 november
Mine resultater med biodynamisk dyrkning
Birthe Holt
Hvorfor er biodynamiske produkter ofte mere smagfulde, har en bedre holdbarhed og bidrager til at jorden er levende og frugtbar med lagring af CO2?

Birthe Holt. *1960. 34 års erfaring med biodynamisk gartneri i USA og Danmark. Arbejder med Kunde-Bonde direkte afsætning – beskyttet værksted på 1ha i Hertha Levefællesskab, med fremstilling af kvalitetspræparater og med undersøgelser af resultaterne af biodynamisk dyrkning på planternes vækstform.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Onsdag
28 november
til
28 november
Bevidsthedslys på menneskehedens mantra
Jørgen Braren Lauritzen
Fadervor

Bønnen og kongemantraet Fadervor ligger i blodet af os. Alle kender bønnen, Kristus i bjergprædikenen gav os, som vejen til selvrealisering – som vejen tilbage til den åndelige verden. Fadervor rummer stærk spirituel kraft og healing og er indskrevet i vor psykes inderste, men de fleste har et ubevidst og rent emotionelt forhold til bønnen. Der er kort sagt brug for at kaste bevidsthedslys på Fadervor. Der er brug for at bevidstgøre de 7 bønner i Fadervor – en bevidstgørelse i åndsvidenskabens lys for at vi såvel emotionelt som erkendelsesmæssigt kan forbinde os med bønnens fulde kraft. Fadervor har brug for bevidsthedsudvidelse. De gamle kirkelige fortolkninger er utilstrækkelige. Der er brug for en åndsvidenskabelig fortolkning af bønnen, der fører den ind i moderne tid – en dybsindig forståelse, der giver mening og fylde for det moderne menneske. Der kastes lys på de 7 bønner i Fadervor, og de skildres som en kraftkilde til at aktivere vore 7 grundchakras.
Foredraget er inspireret af Rudolf Steiner og Valentin Tomberg

Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Onsdag
05 december
til
05 december
Bevidsthedslys på menneskehedens mantra
Jørgen Braren Lauritzen
Modervor

Der stilles skarpt på den fortrængte, kvindelige dimension i kristendommen: Moder Jord, Sofia og Venus/Freja. Den kristne, treenige Gud – Faderen, Sønnen og Helligånden – må ikke stå alene, de glemte, kvindelige guddomme Moder Jord, Sofia og Venus/Freja skal integreres i det guddommelige panteon for at skabe helhed og balance. Balance mellem himmel og jord, mellem sanseligt og oversanseligt, mellem maskulint og feminint. Du får indblik i Moder Jord, Sofia og Venus/Freja, i Kristi forløsende nedstigning til Moder Jord i jordens indre, i kristusvejen til såvel den guddommelige Fader som den guddommelige Moder, i din egen indre polaritet mellem det maskuline og feminine. Du bliver præsenteret for moderbønnen givet af esoterikeren Valentin Tomberg.

Foredraget er inspireret af Valentin Tomberg, Rudolf Steiner og Carl Gustav Jung
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Onsdag
12 december
til
12 december
Hvad vil korncirklerne fortælle os?
Elsa Wohlwend

Thoths 42 visdomsbøger siges at være opbevaret i den såkaldte Hall of Records, under
sfinksen. Men, de er også at finde i psi-feltet, eller Akasha-kronikken, som Rudolf Steiner kalder det. Mange sider af disse bøger er endda blevet offentliggjort i længere tid - i form af korncirkler! Men - hvordan læser og forstår man disse meddelelser?
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Lørdag
26 januar
INDFØRING I RUDOLF STEINERPÆDAGOGIK
Underviser: Susanne Juhl-Nielsen, pædagog og seminarielærer

Hvad er særligt for barnet 0-7 år og hvordan indretter vi pædagogikken efter det?
På kurset vil vi arbejde med grundlæggende spørgsmål gennem foredrag og samtale.
Pris: 750 kr. inkl. forplejning
Tilmelding og betaling inden 14. januar
Læs mere...

10-15
Fredag
12 april
til
13 april
EURYTMIKURSUS
med Annemarie Ehrlich
Program er under udarbejdelse
Læs mere...