Startside

Tirsdag
20 februar
RYTMENS BETYDNING FOR BARNET
Foredrag ved Dorte Nørlev
Rytme, rytme og atter rytme har essentiel betydning for barnet og dets evne til at forbinde sig med denne verden. Hvordan påvirker rytmen barnet både nu og senere i livet? og hvordan skabe rytme, så der er bevægelighed og ikke døde ritualer?
Arrangør: Skoleforeningen.

Læs mere...

19-21:30
Onsdag
21 februar
RUSLAND - EN SELVSKABT TRUSSEL
Foredrag ved Jan Øberg
I foredraget vil Jan Øberg komme ind på hvorfor Rusland ikke i sig selv er en trussel. Det er derimod USA og NATO, når de nu er på vej ned. Han vil kort analysere den 2. Kolde Krig, som vi nu befinder os i. Derpå vil han se på den verdensorden, der er under udvikling - og som han mener kan blive meget bedre end den nuværende, der domineres af netop USA og NATO.

Jan Øberg er fil.dr. og chef for Den Transnational Stiftelse i Lund. Han er en internationalt respekteret freds- og fremtidsforsker. Aktuelt fokus på Iran og Syrien.
Læs mere...

19:30
Fredag
23 februar
PÅ SPORET AF DE MAGISKE KRÆFTER IMELLEM BARN OG VOKSEN
Foredrag ved Anders Høier
Vi nærmer os 100 årsdagen for Rudolf Steiners grundkursus i pædagogik:
Almen menneskekundskab som grundlag for pædagogikken.
Der bliver fest over hele jorden i de mange børnehaver og skoler!

Men hvordan forbereder vi festen?
Hvordan bliver den ikke blot en erindringsfest, hvor vi viser taknemmelighed for det arbejde, der er gjort for børnenes skyld og alt det frugtbare, der er opstået i menneskemødet?

Kan vi samle erfaringer til nuet og spørgsmål til fremtiden, og bl.a. blive endnu bedre til at udvikle de følelser, der kan gøre, at vi kan komme på sporet af de magiske forbindelsestråde, der kan opstå imellem barn og voksen?
Læs mere...

12:30-14
Fredag
23 februar
MOTIVETS ANATOMI
fredagsforedrag ved seminarielærer Michael T. Brinch

Eftermiddagens tema er et forsøg på at vende blikket fra vore handlinger til kvaliteterne i vore motiver, der ligger som kræfter i vore handlinger.En af lærerens og pædagogens store udfordringer er det arbejde, der ligger i at løfte sig op i en indre oprejsthed, det, man kunne kalde selvopdragelse, at drage sig selv op!
I denne modige anstrengelse for at kunne komme til en uredigeret selvindsigt finder vi måske den frihed, der er nødvendig i en såkaldt autentisk autoritet med integritet

17:00
Onsdag
07 marts
DE TO MENNESKETYPER
Foredrag ved Dorte Nørlev
Mennesket har siden tidernes morgen været inddelt i to mennesketyper: Neurasteniker og hysteriker. Fra det lille barn og op i voksenlivet kan man se forskel på adfærd og reaktioner hos de to typer. Hysterikere lever mere i det himmelske og vil trække den himmelske moral ned på jorden, og neurastenikere vil almindeligvis have evner til at forædle materien og derved være skabende.
Læs mere...

19:30
Onsdag
14 marts
Kunne du tænke dig
at være med til at opføre Rudolf Steiners tredje Mysteriedrama, Tærskelens Vogter?
Introduktion til det tredje Mysteriedrama, Tærskelens Vogter, med indlæg fra Klaus Barfod, Lisbeth Christoffersen og Jess Hansen.
Nu har du muligheden for at komme dybere ind i sprogformning, eurytmi og de fire Mysteriedramaer af Rudolf Steiner.
Vi er en gruppe på ca. 20 personer, der arbejder med det tredje Mysteriedrama, Tærskelens Vogter. Og vi arrangerer nu en introduktion for alle, som ønsker at vide mere om dramaet, og som måske også har lyst til at være med til at opføre det.
Læs mere...

19-21:30
Lørdag
17 marts
til
18 marts
BIODYNAMISK HAVEKURSUS
med Lars Mikkelsen
Det er godt, og det er let.

I sit princip kan biodynamisk dyrkning læres på få timer.
Det praktiske arbejde er næsten som i enhver have. Lær at bruge Såkalenderen, om hvordan en kompostbunke sættes op, og om hvordan de biodynamiske præparater skaffes og anvendes. Der kommer konkrete anvisninger, så tag støvler og varmt tøj med.
Ingolf vil vise os beskæringen af frugttræer.
Vi vil også tale om maden. Om hvorfor den biodynamiske føde overtrumfer alt andet i kvalitet.
Læs mere...
Entré: 1200 kr .
11:00
Tirsdag
20 marts
STEINERPÆDAGOGIK
Foredrag ved Dorte Nørlev
Her kommer vi ind på hvordan den kærlige autoritet som forbillede, bl.a. sætter grænser og har betydning for barnets opdragelse og vi ser på konsekvenser af mange gængse opdragelsesmetoder bl.a.: Skyld og skam, rigtig og forkert, dominans, afvisning mm
Arrangør: Skoleforeningen.
Læs mere...

19-21:30
Torsdag
22 marts
INNERE ENTWICKLUNG, MEDITATION, WELTANTWORTUNG
Einführung in den antroposophischen Schulungsweg
FOREDRAG AF THOMAS MEYER
Foredraget holdes på tysk

Det moderne menneske står ved grænsen til den åndelige verden. Ubevidst har vi allerede overskredet grænsen. Det er den antroposofiske skolingsvejs mål, at grænseoverskridelsen må kunne ske fuldt bevidst. Hvordan hænger dette sammen med menneskets fire væsensled? Hvilket ansvar har vi som mennesker for jorden og verden?
Læs mere...

19:30
Fredag
23 marts
til
24 marts
Innere Entwicklung,
Thomas Meyer,
Fredag 23.03 kl. 19.30 – 21.00 & lørdag 24.03.2018 kl. 9.00 – 16.00
Foredrag & workshop
ved Thomas Meyer, Basel/Schweiz
Innere Entwicklung, Meditation, Weltverantwortung
Einführung in den anthroposophischen Schulungsweg

Der moderne Mensch steht an der Schwelle zur geistigen Welt; unbewusst hat er sie bereits überschritten. Dass dies auch bewusst geschehe, ist der Zweck des Schulungsweges der Anthroposophie. Was hat dieser mit unserer viergliedrigen Gesamtwesenheit zu tun? Was ist der Kainsweg?`Und was unsere Verantwortung für die Erde?

Pris: kr. 650.-/500.- for studerende, inkl. vegetarisk/gluten- og laktosefri frokost lørdag, kaffe/te.
Arr. nr.2018-107
Tilmelding senest 10.03.2018.
ARRANGEMENTET AFHOLDES PÅ TYSK Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: i alt kr kr. 650.-/500.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Fredag
23 marts
til
24 marts
SPØRGSMÅLET
- som livsledsager
Eurytmikursus med ANNEMARIE EHRLICH.

Spørgsmål bringer mig i bevægelse.
Kan jeg leve med spørgsmål? Lever jeg med spørgsmål?
Hvad er vigtigst for mig, spørgsmålet eller svaret?
Hvordan lærer jeg at stille spørgsmål?
Hvordan bliver jeg en spørgende?
En søgen efter det tilblivende menneske i mig.

Disse spørgsmål har Annemarie Ehrlich formuleret som optakt til kurset.
Læs mere...

16:30
Onsdag
04 april
OPSTANDELSEN SOM ÅNDELIG BEGIVENHED OG LEGEMLIG PROCES
Foredrag ved Uffe Jonas
Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
Læs mere...

19:30
Fredag
06 april
til
07 april
En Treide vej
Arne Øgaard, Norge
Fredag 06.04.2018 kl. 19.30 – 21.15 + lørdag 07.04.2018 kl. 09.30 – 16.00
Den Treide vej
Workshop v/Arne Øgaard, Norge

Opplegg:
Fredag kl. 19.30
En innføring i Rudolf Steiners initiativer til samfunnsfornyelse, tregreningen,
den sosiale grunnlov og Steinerskolen.

Lørdag kl. 09.30
Hvordan kan Rudolf Steiners ideer anvendes i dagens situasjon, hvor vi er fanget i en økonomi som krever kontinuerlig vekst samtidig som økonomien er i ferd med
å ødelegge vår klode.

Arne Øgaard, *1952, er utdannet i realfag og ernæringsfysiologi og har bodd i et jordbrukskollektiv. Han er overskolelærer på Steinerskolen i Moss

Tilmelding senest 24.03.2018
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: ialt kr 650 / 500 inkl frokost buffet . Tilmelding: info@vendepunkt.com

1930-2115
Mandag
09 april
KURSUS FOR BESTYRELSESMEDLEMMER
i Rudolf Steiner-dagtilbud
Kurset her er et tilbud til medlemmer af bestyrelser i Rudolf Steiner-dagtilbud, fx forældre, medarbejdere og antroposofiske medlemmer samt ledere af Rudolf Steiner-dagtilbud. Deltagerne får et billede af, hvad det vil sige at være medbærer af et Rudolf Steiner-dagtilbud, og hvad der er mere formelle krav og ansvar i bestyrelsesarbejdet
Modul 1:
Tema: At medbære et Rudolf Steiner-dagtilbud.

Tilmelding for begge moduler 6.april.

Læs mere...

19-21:30
Tirsdag
17 april
DE TO BØRNETYPER OG DERES SYGDOMME
Foredrag ved Finn Nørlev
karakteriserer disse. Derudover ser vi på de sygdomme, der kan udvikles indenfor hver af de to typer afhængig af, hvordan opdragelsen er.
19-21:30
Lørdag
21 april
FÆLLES KONFERENCE
for medarbejdere i antroposofisk inspirerede virksomheder.
FORNYELSESKILDER I ARBEJDET.
Årets tema:
Møde med pionerer.

Under mottoet:
Søg det virkeligt praktiske materielle liv, men søg det sådan, at det ikke overdøver ånden, der virker i det.
Søg ånden. Dog søg den ikke i oversanselig vellyst af oversanselig egoisme, men søg den, fordi I vil bruge den uselvisk i det praktiske liv i den materielle verden.

Læs mere...

10-17:15
Lørdag
21 april
EMBODIMENT - AT STEMME KROPPENS INSTRUMENT
Seminar med Birte Kjær
Med dette seminar vil Birte Kjær introducere os til de basale øvelser inden for Embodiment-terapien. Seminaret henvender sig til alle inden for pædagogik og læring, særligt pædagoger, skolelærere, helsepædagoger.
Medbring et tæppe og to faste puder. Vi har plads til 20 deltagere på kurset. Tilmeld dig ved at skrive til frihedsforum@outlook.com senest torsdag den 19. april.
Læs mere...

14-17:30
Mandag
23 april
KURSUS FOR BESTYRELSESMEDLEMMER
i Rudolf Steiner-dagtilbud
Modul 2:
Tema: Formelle krav til bestyrelsesarbejdet

Tilmelding til begge moduler senest 6.april.
Læs mere...

19-21:30
Lørdag
05 maj
ANTROPOSOFISK SELSKAB
holder generalforsamling.
Nærmere info senere. Læs mere...

Onsdag
30 maj
EUROPA I MØDET MED FLYGTNINGE OG MIGRANTER FRA KULTURENS ARNESTEDER
Foredrag ved Jan Thiesen
En erkendelse af europæiske folkeånders virksomhed – i sammenhæng med tidsånden - kan muliggøre en øget forståelse af forholdet til de mange flygtninge og migranter, der kommer hertil fra kulturernes arnesteder.
Læs mere...

19:30