Startside

Torsdag
15 november
BIERNES OMGIVELSER OG BOLIGER
Foredrag ved Verner Andersen
Hvordan bliver bierne påvirket af omgivelserne – f.eks. landbrugets sædskifter, brug af pesticider og fældning af læhegn? Hvordan tilpasses bihusene og vokstavlerne, så bierne kan få et uforstyrret liv i overensstemmelse med deres væsen? Hvilken rolle har bierne haft i Jordens udvikling?
Noget om de forskellige arter af bier – f.eks. honningbier, humlebier og jordbier – sociale bier og enlige (solitære) bier. Lidt om erfaringer fra Bellingehus frugtplantage – bl.a. om brug af askepræparater til erstatning af pesticider og til hjælp for bierne.
Læs mere...
Entré: 60 kr. .
19:30
Fredag
16 november
OM HÅNDENS OG HJERNENS SAMARBEJDE
Fredagsforedrag af Ove Frankel
Hånd og hjerne har udviklet hinanden ved gensidig hjælp. Dette gælder både ‘artshistorisk’ og individuelt. Foredragene vil belyse denne vekselvirkning (co-evolution) og give eksempler på, hvordan Hånd-Hjerne-samarbejdet er en integreret del af Steinerpædagogikken.
Læs mere...

17
Lørdag
17 november
KURSUS I VITALEURYTMI
med Christiane Hagemann og Michael Werner
Hvordan kan jeg understøtte min vitalitet?
Eurytmi-workshop på engelsk.
Læs mere...

9:30-17
Lørdag
24 november
JULEBAZAR OG MUSIKCAFE
Alle er velkommen. Læs mere...

10-16
Onsdag
28 november
til
30 november
MARIONET TEATER
Årets julemarionetteater fremføres af 2.år kl 10 og kl 11 de tre dage 28.- 29.- 30 november.
Billetter á 40 kr for voksne og 20 kr for børn kan bestilles ved at ringe til seminariet.
Læs mere...
Tilmelding: steinerseminar@mail.tele.dk

10 og 11
Onsdag
28 november
FRIHETENS FILOSOFI OG MODERNE ERKJENDELSESTEORI
Foredrag på norsk af Hans Kolstad

I 1896 utga Steiner sitt erkjennelsesteoretiske hovedverk Frihetens filosofi. Det ble utgitt på nytt i 1918. I anledning av 100-årsjubileet for gjenutgivelsen gis en presentasjon av Steiners filosofiske grunnsyn i boken, som han selv kaller en monistisk verdensanskuelse. De to sentrale spørsmålene er: Hvilken oppfatning av verden og mennesket innebærer Steiners monisme i Frihetens filosofi? Hvorledes tenker han seg forholdet mellom tenkning og iakttagelse, jeget og verden, erkjennelse og virkelighet, og erkjennelse og moral?
I annen del av foredraget konfronteres Steiners erkjennelsesteori med andre og senere filosofiske retninger, spesielt Bergsons intuisjonisme, Husserls fenomenologi og Heideggers hermeneutikk. Hvorledes forholder disse seg til de samme spørsmålene som Steiner drøfter i Frihetens filosofi?
Til slutt er spørsmålet: Hvorledes innebærer Steiners erkjennelsesteori en nytenkning av filosofien som overskrider senere teorier på erkjennelsens og moralens område og derfor stadig gjør Frihetens filosofi aktuell idag?

Hans Kolstad (født 1952, dr. philos.) er norsk filosof. Han er utdannet i Frankrike og Norge og har vært tilknyttet flere europeiske universiteter. Han har utgitt mer enn 25 bøker.

100 kr. (80 kr. for arbejdsløse, pensionister og studerende)
19:30
Lørdag
01 december
JULEBAZAR

10
Fredag
07 december
OM HÅNDENS OG HJERNENS SAMARBEJDE
Fredagsforedrag af Ove Frankel
Hånd og hjerne har udviklet hinanden ved gensidig hjælp. Dette gælder både ‘artshistorisk’ og individuelt. Foredragene vil belyse denne vekselvirkning (co-evolution) og give eksempler på, hvordan Hånd-Hjerne-samarbejdet er en integreret del af Steinerpædagogikken.
Læs mere...

17
Tirsdag
12 december
KAMMERKONCERT

19-21
Onsdag
19 december
SEMESTERAFSLUTNING
for Børnehaveseminariets 2.års elever
kl 10-11 : Eurytmi(ugevers) malerier.
kl 12-ca 13:30 : Julebetragtning, sprogformning og eurytmi.
Læs mere...

10-13:30
Fredag
04 januar
til
05 januar
VINTERSTÆVNE
Evolution, involution og skabelse ud af intet
På Antroposofisk Selskabs vinterstævne vil vi nærme os dette udviklingstema fra mange forskellige sider. Intentionen er også, at deltagerne skal have mulighed for denne gang at møde hele det danske selskabs bestyrelse.
Alle er hjerteligt velkomne.
Stævnet henvender sig både til medlemmer og interesserede.
Læs mere...

19:00
Lørdag
05 januar
HELLIG TRE KONGERSSPIL FRA OBERUFER
Spillene stammer tilbage fra det 16. århundrede fra en tysk udvandringsgruppe beliggende i Oberufer i Østrig-Ungarn, Helligtrekonger-spillet er det fjerde spil i en række af spil, spillet i Adventstiden frem til Helligtrekongersdag. De fire spil er følgende: Paradis-spil, Kristi fødsels-spil, Hyrde-spil og til sidst Helligtrekonger-spil.
Spillet varer ca. 1 time 15 minutter.
19:30
Lørdag
26 januar
INDFØRING I RUDOLF STEINERPÆDAGOGIK
Underviser: Susanne Juhl-Nielsen, pædagog og seminarielærer

Hvad er særligt for barnet 0-7 år og hvordan indretter vi pædagogikken efter det?
På kurset vil vi arbejde med grundlæggende spørgsmål gennem foredrag og samtale.
Pris: 750 kr. inkl. forplejning
Tilmelding og betaling inden 14. januar
Læs mere...

10-15
Lørdag
23 februar
BARNETS BEVÆGELSE
i rummets tre planer i forhold til sanserne og inkarnationsprocessen.

Underviser:
Marianne Korsgaard Christensen, eurytmist, helseeurytmist og speciallærer

Gennem bevægelse leger barnet sig ind i verden. Vi kan hjælpe det til at komme mere til stede i sin egen krop gennem træning af de nedre sanser i forhold til rummets retninger/dimensioner.
Der vil på kurset blive givet metoder til at undersøge barnets sanseintegration og barndomsreflekser - og givet øvelser, som lærere og pædagoger kan arbejde med for at forbedre barnets mulighed for en sund sanseintegration og overvindelse af barndomsreflekserne.
Det er grundstenen for barnets evne til at kunne sidde stille, være til stede og
kunne indtage læring, noget mange kæmper med i dag.
Pris: 750 kr. inkl. forplejning
Tilmelding og betaling inden 11. februar
Læs mere...

10-15
Mandag
25 februar
SÆRBEHANDLET VAND
En film af Phie Ambo
Væsenligst er filmen ”Når du kikker væk” af Phie Ambo, som er verdensberømt bl.a. for filmen ”Så meget godt i vente” med biodynamiske Niels Stokholm i hovedrollen.
Filmen varer ca. 1 time og rummer nogle egenskaber ved behandlet vand, som kan konstateres, men ikke lige forklares. Filmen har som noget eventyragtigt over sig.
Noget tilsvarende gådefuldt kan vi opleve med de biodynamiske præparater. De har beviseligt en stor virkning. Men hvorfor?
Mulighed for spisning, og Lars Mikkelsen vil fortælle om de biodynamiske præparater.
Tilmelding. Læs mere...

18:00
Lørdag
02 marts
ÅRSOPGAVER

10
Lørdag
23 marts
til
24 marts
BIODYNAMISK HAVEKURSUS
med Lars Mikkelsen, biodynamisk avler.
Det er godt, og det er let
I sit princip kan biodynamisk dyrkning læres på få timer.
Det praktiske arbejde er næsten som i enhver have. Lær at bruge Såkalenderen, om hvordan en kompostbunke sættes op og om hvordan de biodynamiske præparater skaffes og anvendes. Der kommer konkrete anvisninger, så tag støvler og varmt tøj med.
Ingolf vil vise os beskæringen af frugttræer.
Vi vil også tale om maden. Om hvorfor den biodynamiske føde overtrumfer alt andet i kvalitet. Dette er naturvidenskabeligt bevist/sandsynliggjort. Tag gerne frø med til at bytte med.
Vi vil komme ind på, hvordan ikke-fysiske væsener virker ind i dyrkningen, herunder om ønskeligt om snegle o.l.
Læs mere...

11:00
Fredag
12 april
til
13 april
EURYTMIKURSUS
med Annemarie Ehrlich
Program er under udarbejdelse
Læs mere...