Startside

Torsdag
30 august
til
01 april
KORSANG LINDVEDKORET
Kom og få gode oplevelser med forældre fra skolen og andre interesserede.
Vi øver torsdage 19.30 - 21.45 i skolens eurytmisal.
I koret er der koncertvirksomhed i såvel skoleregi som udenfor.
Koret er under Paarup Aftenskole.
Læs mere...

19:30
Onsdag
12 september
til
21 november
FARVESTEMNINGER - FARVEKLANGE
Malekursus med Birgit Svansø

I efterårssæsonen vil vi arbejde med akvarelmaleri, og gennem de farveklange, der opstår på papiret, måske komme ind i en slags ”landskabsmaleri” – dvs. måske både ydre og indre landskaber.
Vi vil tage udgangspunkt i Goethes farvelære for at kunne trænge ind i det at skabe.
Citat af Goethe: ”Stil mig en opgave, som jeg kan lægge noget af mit inderste i, og det er ikke
længere en opgave, men en glæde - en kunst.”

Læs mere...

18-20
Tirsdag
25 september
til
04 december
LIVSKRÆFTER
Tirsdags-eurytmi med Erik Frydenlund.

Eurytmi en bevægelsesform der arbejder med vores æterlegeme/livskræfter, og som styrker vores livsenergi og velbefindende i kroppen.
Det er disse livskræfter, som virker opbyggende og skabende i naturen og mennesket. Gennem eurytmi har vi en unik mulighed for at arbejde skabende med disse kræfter, og dermed få en ny oplevelse og forståelse af dem!
Vi vil veksle mellem fysiske øvelser, som får pulsen op og giver sved på panden, og stille øvelser, som styrker vores tilstedeværelse i nuet - mindfullness i bevægelse!
Kurset er åbent for alle interesserede, kom gerne første gang og prøv om det er noget for dig!
Læs mere...

19-20
Onsdag
12 december
OM JULEN - JESUSBARNETS FØDSEL
Foredrag ved Stefan Frister

I adventstiden har vi mulighed for at glæde os over den stemning og forventning, der kan komme til os i denne tid, og juleaften kulminerer dette med, at vi fejrer Jesu fødsel sammen med en stor del af menneskeheden. Især børn kan have en umiddelbar glæde og oplevelse af denne begivenhed.
Hvad bor der af muligheder og udfordringer i denne begivenhed, i dette mysterium?
Dette vil Stefan Frister tale om og forsøge at belyse.
Læs mere...

19:30
Tirsdag
18 december
JULESPILLENE
I Kristi fødselsspillet og Hyrdespillet hører vi om Maria bebudelse, den lange vandring til Betlehem, Jesusbarnets fødsel og derefter om hyrderne på marken, der gennem en åbenbaring ønsker at se den nye konge.
Alle er hjertelig velkomne!
Læs mere...

19:00
Fredag
04 januar
til
05 januar
VINTERSTÆVNE
Evolution, involution og skabelse ud af intet
På Antroposofisk Selskabs vinterstævne vil vi nærme os dette udviklingstema fra mange forskellige sider. Intentionen er også, at deltagerne skal have mulighed for denne gang at møde hele det danske selskabs bestyrelse.
Alle er hjerteligt velkomne.
Stævnet henvender sig både til medlemmer og interesserede.
Læs mere...

19:00
Søndag
06 januar
HELLIG TRE KONGERSSPILLET
Vi hører om De hellige tre Kongers lange vandring fra morgenlandet frem til deres møde med Herodes i Jerusalem. Stjernen, som har ledt dem hele vejen, fører dem videre til Betlehem - til Den nye Konge, som de tilbeder og skænker deres dyrebare gaver.
Den onde Herodes, som ved djævelens hjælp kæmper for at komme dette barn til livs, falder til sidst i djævelens kløer og dør en ynkelig død.
Uegnet for børn under 4. klasse
Læs mere...

19:00
Tirsdag
08 januar
til
19 februar
STUDIEKREDS I ANTROPOSOFI
med Benny Christiansen

Meditation som livspraksis 8. januar:
Det moderne menneske har omfattende gøremål: familielivet i dets kolossale omfang, interessefelter, hobbyer, behov for motion samt interesse for alt det, der foregår i verden nu og vores eventuelle andel deri. - Der er også mange tilbud om, hvordan man har mulighed for at erhverve “klarsyn” og opnå bevidsthed om og indsigt i menneskets højere kræfter og evner. Rudolf Steiner har arbejdet med dette emne, og han har i mange foredrag og bøger fortalt om den gamle mysterievisdom, og om hvordan den nye tids arbejde med emnet kan udføres sådan, at det er i harmoni med de betingelser, der foreligger for mennesket i det 20. og 21. århundrede.
Praktiske øvelser og samtale vil være en del af arbejdet med emnet.
Vel mødt.

Reinkarnation og karma 15. januar. Ide og formål.
Sjælelivets forvandling og muligheder 22. januar
Fænomenologiske iagttagelser 29. januar Herunder praktiske øvelser ud fra J.W.Goethes farvelære.
Mennesket som idé og dets opgave på jorden 5. februar
Mysterievisdommens opgave og dens forhold til kristendommen 19. februar
Læs mere...

20-21:45
Onsdag
23 januar
MAVE - HJERNE AKSEN
Foredrag ved Lisbet og Hans Jørn Kolmos

Tarmen er blevet kaldt ’vores tredje hjerne’, fordi tarmens milliarder af bakterier, mikrobiomet, danner mange af de signalstoffer, som får hjernen til at fungere normalt. Ubalancer i tarmens bakterier, kan føre til psykiske lidelser som autisme, ADHD, depression og Alzheimer.
Der fortælles om de nye teorier og erfaringer, og om ’de gode og de dårlige bakterier’ og deres betydning for dannelsen af signalstoffer i hjernen. Desuden om, hvad der kan gøres for at afhjælpe en ubalance i tarmen.

Læs mere...

19:30
Lørdag
26 januar
INDFØRING I RUDOLF STEINERPÆDAGOGIK
Underviser: Susanne Juhl-Nielsen, pædagog og seminarielærer

Hvad er særligt for barnet 0-7 år og hvordan indretter vi pædagogikken efter det?
På kurset vil vi arbejde med grundlæggende spørgsmål gennem foredrag og samtale.
Pris: 750 kr. inkl. forplejning
Tilmelding og betaling inden 14. januar
Læs mere...

10-15
Lørdag
02 marts
INGEN OPDRAGELSE UDEN SELVOPDRAGELSE
Foredrag ved Ellen Thuesen

“Man kan ikke opdrage børn” (Rudolf Steiner), men vi kan følges ad og til en vis grad tilrettelægge den nærmeste omverden for dem.
Børn sanser verden. Men hvad er sammenhængen mellem denne sansning og den voksnes selvopdragelse?

Læs mere...

8:15
Onsdag
20 marts
MODERNE STEINERPÆDAGOGIK
Foredrag ved Niels Henrik Nielsen.

Steinerpædagogikkens opgave er at skabe de bedst mulige betingelser for fremtidens mennesker. Denne opgave er under pres. Indefra, når vi holder fast i gamle former og traditioner, eller når trangen til fornyelse gør os blinde overfor de egentlige impulser. Og fra et samfund, der bliver mere og mere teknificeret, mere og mere uigennemskueligt, og samtidig stiller større og større krav til akademisering og standardisering.
Men børnene kommer med nye impulser! Hvordan kan vi bedst muligt skabe betingelserne for, at disse impulser kan blive levedygtige? Det kan kun en moderne steinerpædagogik, som ikke stivner i gamle former eller tilpasser sig den bestående verdens krav. Og det stiller de højeste krav til både forældre og lærere.


Læs mere...

19:30
Lørdag
23 marts
til
24 marts
BIODYNAMISK HAVEKURSUS
med Lars Mikkelsen, biodynamisk avler.
Det er godt, og det er let
I sit princip kan biodynamisk dyrkning læres på få timer.
Det praktiske arbejde er næsten som i enhver have. Lær at bruge Såkalenderen, om hvordan en kompostbunke sættes op og om hvordan de biodynamiske præparater skaffes og anvendes. Der kommer konkrete anvisninger, så tag støvler og varmt tøj med.
Ingolf vil vise os beskæringen af frugttræer.
Vi vil også tale om maden. Om hvorfor den biodynamiske føde overtrumfer alt andet i kvalitet. Dette er naturvidenskabeligt bevist/sandsynliggjort. Tag gerne frø med til at bytte med.
Vi vil komme ind på, hvordan ikke-fysiske væsener virker ind i dyrkningen, herunder om ønskeligt om snegle o.l.
Læs mere...

11:00
Fredag
12 april
til
13 april
EURYTMIKURSUS
med Annemarie Ehrlich
Program er under udarbejdelse
Læs mere...