Det antroposofiske kalenderprojekt.

Dokumentation

 

 

25.juni 2005

Version 2.0

Indledning.

Jørgen Bækkeskov har i næsten 10 år gjort et meget stort arbejde for at indsamle oplysningerne til en kalender, der trykkes i et godt stort oplag og udgør rygraden i det antroposofiske arbejde på Sjælland. Men kalenderen går kun 2 måneder frem i tiden, og når den først er trykt, er det jo ikke til at rette eller tilføje begivenheder i den.

 

Vision.

Visionen er at supplere den trykte kalender med en landsdækkende web-baseret kalender som et tilbud fra Antroposofisk Selskab til de mange antroposofiske initiativer i Danmark, hvor menneskene altid kan se den nyeste og helt opdaterede kalender. Hvis der er fejl i den, skyldes det at arrangørerne ikke har rettet dem.

 

Ejerskab.

Projektet ejes nu af Antroposofisk Selskab, Danmark.

Bestyrelsen har bedt en redaktion på 4-5 personer om at stå for kalenderen, og den har givet redaktionen nogle generelle retningslinier for arbejdet. Redaktionen består pt. af Alex Schlittler, Søren Toft, Claus Iversen, Jan Magnussen og Jørgen Bækkeskov.

 

 

Status. 18.april 2004.

Version 1.0 var en første demoversion, hvor der er lagt mere vægt på funktionalitet end layout.

 

Status 25.juni 2005

Version 2.0 ligger nu på adressen www.antroposofisk-kalender.dk

Indholdsleverandørerne bedes kontakte en af redaktørerne, enten pr telefon eller (helst) på e-mail.

Kalenderen skulle så gerne blive opdateret indenfor en uge.

 

Kalenderen viser de tre danske regioner

Landsdækkende arrangementer viser alle tre steder.

 

 

Konklusion.

Kalenderprojektet er nu nået til version 2.0; hvilket betyder at vi er meget interesseret i feedback. Hvis man finder fejl eller mangler, er man meget velkommen til at kontakte mig på 45 85 37 74.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke projektets tekniske medarbejder og ildånd, min søn Jakob Toft. Det har været et stort arbejde at skrive koden i php, der kobler hjemmesiderne med databasen, og især at sørge for at administrationen af kalenderen ikke ligger på en enkelt, men at det er et job der kan uddelegeres.

Det er vores håb at kalenderen vil blive brugt, også til arrangementer der planlægges langt ud i fremtiden. Efterhånden som planlægningen skrider frem, kan man jo selv fylde detaljerne på.

 

Søren Toft, projektleder.

 

 

5.juni 2006:

Efter drøftelser i redaktionsgruppen er vi blevet enige om at ændre navnene på de tre regioner til

Landsdækkende (og udenlandske) arrangementer viser alle tre steder.

 

 

Man kunne forestille sig at der i fremtiden blev flere regioner, men Danmark er trods alt ikke så stort endda.

 

13.april 2010

Jan Magnussen har lavet et nyt design på Antroposofisk Selskabs hjemmeside www.antroposofi.dk, og i den forbindelse har kalenderen fået et nyt billede og design, så kalenderen kan indgå som en naturlig del af Selskabets hjemmeside.

 

Vi har i længere tid kunnet linke til det sted hvor arrangementerne afholdes. Denne ændring skyldes Søren Toft.