Indlæser Begivenheder

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af foreningen

Antroposofisk Kulturhus København

11.05. 2021 kl. 19:00-21:30

på Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg

Det er en stor glæde, at der nu kan stiftes en ny forening: Antroposofisk Kulturhus København.

Det er foreningens formål at drive det antroposofiske hus på Rathsacksvej 30 på Frederiksberg. Herunder at varetage drift og vedligehold af huset. Men ikke mindst at skabe antroposofisk relevante aktiviteter og at koordinere de fortsatte aktiviteter omkring fordybelse i og formidling af antroposofi i huset sammen med de hidtidige brugere såvel som nye.

Den nye forening stiftes på mødet, således at huset derefter kan overgå fra Perseus-gruppen til foreningen Antroposofisk Kulturhus København.

 

Dagsorden:

1.Velkomst

2. Valg af ordstyrer

3. Kunstnerisk indslag

4. Kort præsentation af mødedeltagerne

5. Kort oplæg om historien

6. Gennemgang af vedtægterne

7. Stiftelse af foreningen

Kaffe m brød

8. Præsentation af kandidaterne til bestyrelsen

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen

10. Valg af suppleant til bestyrelsen

11. Fastsættelse af kontingent

12. Valg af revisor

13. evt.

Afslutning

 

 

Venlig hilsen
Initiativ-gruppen

Olaf Nybo, Jesper Tornberg, Jane Schwarz og Jette Krog