Indlæser Begivenheder

Fredag d. 5. og lørdag d. 6. maj på Audonicon, Skanderborg.

Velkommen til Generalforsamling og ”Jubilæumsstævne”. Vi har valgt at lægge markeringen af 100-året for grundlæggelsen af Antroposofisk Selskab Danmark i forbindelse med generalforsamlingen. Generalforsamlingen finder sted fredag eftermiddag, Store Bededag.

Fredag aften har vi en enestående mulighed for at opleve Grundstensmeditationen opført eurytmisk, med former skabt af Rudolf Steiner. Forestillingen er åben for alle.

Lørdag indledes med et tema, som vil have afgørende betydning for menneskehedens videre vej. Vi må intensivere bevidstheden om, hvordan vi er vævet sammen med vores afdøde og engleverdenen. Denne viden må med tiden blive til et samarbejde. Dette samarbejde betegner Rudolf Steiner som en ny ”mellemstatslig organisation”. Uden denne oversanselige ”organisation”, vil det blive meget svært at møde fremtidens udfordringer.

Efter det indledende foredrag, vil der være arbejdsgrupper: ”Meditativt og udviklende arbejde med plantefrø i samarbejde med de døde og de højere hierarkier”, ledet af Tina Hansen. ”Antroposofisk Selskab som kim i det sociale liv”, ledet af Kirsten Larsen. Niels Henrik Nielsen vil stå for en gruppe med temaet: ”Hvordan kan vi gøre alvor af R. Steiners udtalelser om ”Den mellemstatslige organisation?”.

Der vil være åbent for flere grupper.

Lørdag eftermiddag vil vi markere, at det i efteråret er 100 år siden det danske Antroposofiske Selskab blev grundlagt. Der vil være en kort indledning om selve grundlæggelsen. Derefter vil der være små indblik i selskabets historie. Vi vil ikke kun se tilbage; vi vil også høre om tanker og håb for fremtiden. Ind imellem vil der være små musikalske intermezzoer.

Program

Fredag d. 5. maj: 13.00-17.30 Generalforsamling i Antroposofisk Selskab Danmark

Kl. 13.00: Generalforsamling. Medlemskort vises ved indgangen.

  • Valg af dirigent
  • Beretning om selskabets virksomhed
  • Aflæggelse af reviderede regnskaber
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af revisorer og bekræftelse af bestyrelsesmedlemmer
  • Spørgsmål og samtale om medlemmers anliggender

Der vil være korte pauser undervejs og kaffe kl. ca. 15.00

Kl. 17.30 (senest): Generalforsamlingen afsluttes

Har man forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse meddeles bestyrelsen senest d. 21.4.23. Sendes til: sekretariat@antroposofi.dk eller per brev til: Antroposofisk Selskabs sekretariat, Voldbyvej 38, 8464 Galten. Efter fristen vil indkomne forslag kunne rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.

Kl.17.30: Aftensmad

Kl.19.00: Eurytmiforestilling ved ”Den eurytmiske Grundstensgruppe i Danmark”.

På programmet er Grundstensmeditationen med Rudolf Steiners former.

Indledes med demonstrationer af de forskellige elementer. Åben for alle.

Entré 100 kr.(Kontant eller Mobilepay). Pengene går til eurytmisterne.

Lørdag d. 6. maj 10.00 – 16.30 ”Jubilæumsstævne”

Kl. 10.00: ”Den mellemstatslige organisation”. Om det altafgørende samarbejde med vores afdøde og

engleverdenen. Foredrag af Niels Henrik Nielsen

Kl. 11.00: Kaffe og brød

Kl. 11.30: Arbejds- og samtalegrupper til foredragets tema.

Kl. 12.30: Sammenfatning af gruppernes arbejde i fællesskab

Kl. 13.00: Frokost

Kl. 14.00: ”Markering af 100 – året for grundlæggelsen af Antroposofisk Selskab i Danmark”

Efter en indledning af Niels Henrik Nielsen, vil Ellen Thuesen, Peter Alsted Petersen, Troels Ussing og Morten Gunge give korte indblik i selskabets historie. Karina Randolph og Martin Reiter vil rette blikket fremad.

Bidragene ledsages af små musikalske intermezzoer.

Undervejs vil der være pause med kaffe og kage.

Kl. 16.30 Slut

——-

Praktisk information:

Måltider koster 125 kr. for begge dage. Ønskes kun én dag er prisen 75 kr.

Der er ikke noget stævnegebyr, men det er muligt at give et frivilligt bidrag til dækning af stævnets udgifter. Kan indbetales på konto: 8401 1001207 (Skriv: Bidrag til stævne).

Tilmelding senest søndag d. 23.april. Tilmelding nødvendig af praktiske hensyn, også selv om man ikke ønsker mad.

  • Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, hvis man kun ønsker at deltage i generalforsamlingen.
  • Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig eurytmiforestillingen.

Tilmelding: sendes til sekretariat@antroposofi.dk eller tlf. 86276060 torsdage kl.10-12. Kan også sendes per post til: Antroposofisk Selskabs sekretariat, Voldbyvej 38, 8464 Galten.

Vigtigt: Oplys hvilke måltider der ønskes: Begge dage/kun fredag/kun lørdag + gluten/laktosefri.

Maden betales på forhånd på konto 8401 1001207. Husk navn og skriv: Mad/stævne.

Overnatning: Der er enkelte overnatningsmuligheder på Audonicon. Kan bookes på kontor@audonicon.dk

Deltagerne sørger selv for overnatning. Der er mange muligheder i Skanderborg og omegn.

 

Seminaristisk arbejde i forbindelse med Antroposofisk Selskabs Store Bededagsstævne

Det er Mikaels opgave igen at føre mennesket ad viljens bane derhen, hvorfra det kom, da det ad tænkningens bane steg ned fra oplevelsen i det oversanselige til oplevelsen i det sanselige med sin jordiske bevidsthed.” Antroposofiske Ledesætninger nr. 105.

Vores arbejdsspørgsmål er, hvad det vil sige at ville være virksom for Antroposofien, og hvilken betydning dette har for Antroposofien og dermed for verden.

Hvad er Antroposofiens egentlige væsen, og hvordan kan vi stille os ind i verden og udvikle opmærksomhed og dermed ansvar overfor, at et nyt åndeligt liv kan opstå mellem mennesker?

Arbejdet har i forskellige former fundet sted i en længere årrække, og har som hovedopgave haft at opdage og pleje det endnu helt nye og kimagtige væsen i samarbejdet mellem mennesker, som Rudolf Steiner lagde grundstenen for med Julestævnet 1923/24. Et væsentligt udgangspunkt på denne opdagelsesrejse er Rudolf Steiners ”Breve til medlemmerne”, som kom ugentligt i tidsskriftet ”Das Goetheanum” efter Julestævnet.

Vi vil mødes omkring Generalforsamlingen fredag og stævnet lørdag på følgende tidspunkter:

Fredag den 5. maj kl. 10-12 (med madpakke)

Lørdag den 6. maj kl. 8.30-9.45 og kl. 16.30-18.00

Med venlig hilsen Kirsten Larsen

Del gerne denne begivenhed

Go to Top