Indlæser Begivenheder

Lørdag d.20. og søndag 21. april 2024 på Audonicon. (Grønnedalsvej 16, 8660 Skanderborg).

Vi har igen i år valgt at omkranse den ordinære generalforsamling i Antroposofisk Selskab med et lille stævne. Vi vil fortsætte det arbejde, som vi begyndte for ca. et år siden, nemlig spørgsmålet om forholdet til de afdøde. Temaet rummer mange store spørgsmål: Hvordan kan vi være sikre på, at der er et liv efter døden? Hvordan kan der bygges en bro mellem de levende og de afdøde? Hvordan ”vurderer” vi de inspirationer og impulser vi modtager?
Der vil være foredrag, kunstneriske øvelser og samtalegrupper.

Lørdag aften har vi den store glæde, at kunne overvære en eurytmi-forestilling ved ”Ildfuglen”.
Generalforsamlingen er for medlemmer af Antroposofisk Selskab. Mini-stævnet åbent for alle.
Program lørdag
13.00 – 13.50: Indledning ved Niels Henrik Nielsen.
Derefter vil medlemmer af ensemblet ”Ildfuglen” gøre eurytmi med deltagerne –
som introduktion til aftenens eurytmiforestilling.
14.00 – 18.00: Generalforsamling i Antroposofisk Selskab Danmark.
Medlemskortet vises ved indgangen
Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Beretning om selskabets virksomhed
• Aflæggelse af reviderede regnskaber
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af revisorer og bekræftelse af bestyrelsesmedlemmer
• Spørgsmål og samtale om medlemmers anliggender
• Eventuelt
Der vil være korte pauser undervejs og kaffe kl. ca. 15.30
Har man forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse meddeles bestyrelsen senest d. 5.4.2024.
Sendes til: sekretariat@antroposofi.dk eller per brev til: Antroposofisk Selskabs Sekretariat, Voldbyvej 38,
8464 Galten. Efter fristen vil indkomne forslag kunne rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.

18.00 -19.00 Aftensmad (Fyldig suppe med salat og brød).
19.00: Forestilling med eurytmiensemblet ”Ildfuglen”. Entré 100 kr. ved indgangen. (Kontant el. MobilePay).
Program søndag
9.00 – 9.50: ”Hvordan bygger vi bro mellem de to verdener?” Foredrag ved Niels Henrik Nielsen
10.00 – 10.45: ”At lytte til det, man ikke kan høre”. Improviserende sangøvelser ved Martin Reiter
10.45 – 11.10: Kaffepause
11.10. – 12.00: Samtalegrupper: ”Hvordan lærer vi at lytte til den åndelige verdens impulser?”
12.00 – 12.30: Afsluttende plenum.

Praktisk information:
Aftensmåltidet lørdag + kaffe/brød søndag koster 160,- kr. Tilmelding nødvendig.
Ønsker man kun aftensmad lørdag, er prisen 110,- kr. Ønsker man kun kaffe/brød søndag, er
prisen 50, – kr.
Maden betales på forhånd på konto: 8401 1001207. Husk navn og skriv: Mad/stævne.
Ønsker man at bidrage yderligere til dækning af stævnets udgifter, kan man indbetale et frivilligt beløb
på samme konto.
Tilmelding: Tilmelding senest d.5.april! Sendes til sekretariat@antroposofi.dk eller tlf. 86276060 torsdage
kl.10-12. Kan også sendes per post til: Antroposofisk Selskabs sekretariat. Voldbyvej 38, 8464 Galten.
Overnatning: Der er enkelte overnatningsmuligheder på Audonicon. Kan bookes på kontor@audonicon.dk
Deltagerne sørger selv for overnatning. Der er mange muligheder i Skanderborg og omegn.
Tak til Audonicon, for velvilligt at stille lokaler til rådighed, og tak til medlemmer af Merkur-gruppen, for at
være behjælpelige med det praktiske.
Bestyrelsen for Antroposofisk Selskab Danmark
I forbindelse med generalforsamlingen vil der finde et seminaristisk arbejde sted, med afsæt i
Rudolf Steiners “Breve til medlemmerne 1924”. For nærmere oplysninger om tider, kontakt
Kirsten Larsen, tlf. 30 55 79 07.

 

 

Del gerne denne begivenhed

Go to Top