Indlæser Begivenheder

kl. 12:00 Musikalsk optakt og tanker om antroposofiens væsen i dag ved Niels Henrik Nielsen

kl. 12:45 Frokost

Der kan bestilles sandwich til 60 kr, som leveres af Højbyhus. Bestilling senest en uge før hos sekretariatet@antroposofi.dk

kl 13:30 Generalforsamling

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
  3. Landsrepræsentantens beretning
  4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af revisor
  7. Bekræftelse af de længst siddende bestyrelsesmedlemmer (Ellen Thuesen og Daniel Håkanson)
  8. Delegeretkredsens indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer til bekræftelse på generalforsamlingen. (Tina N Hansen og Kirsten Foged foreslås).
  9. Behandling af indkomne forslag og meldt information fra medlemmer / virksomheder.
  10. Eventuelt

Generalforsamlingen slutter senest 17:30

Har man forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse meddeles bestyrelsen senest to uger inden (sekretariat@antroposofi.dk )

Medlemmer kan indhente oplysninger om evt. indkomne forslag til generalforsamlingen fra 14 dage før generalforsamlingens afholdelse ved henvendelse til sekretariatet 86276060 eller sekretariat@antroposofi.dk

For nærmere oplysninger kontakt Kirsten Larsen 86211907 eller kl@antroposofi.dk

Husk det røde medlemskort