Indlæser Begivenheder

Antroposofisk Selskabs Vinterstævne 5. – 6. januar 2024

Sted: Kristensamfundet, Sankt Knuds Vej 13, 1903 Frederiksberg C

Julestævnet 100 år: – Hvilke skridt blev der taget dengang – og hvad kunne være relevante opgaver i dag?

Julestævnet, som fandt sted for 100 år siden, var ikke en afslutning, men en helt ny begyndelse. Det var en ny kim, som skulle udfolde sig gennem det 20. årh. under ekstremt vanskelige forhold. Noget lykkedes, andet mislykkedes. Noget blomstrede, andet forblev ufuldendt. Efter 100 år står vi igen ved en milepæl. Antroposofien skaber nye kim. I modsætning til planten, som hvert år gentager sig selv, kan vi ikke blive stående ved gentagelsen. Vi må udfolde de antroposofiske kim i en forvandlet form. De store spørgsmål, som Julestævnet fremkalder, vil vi forsøge at bringe sammen med et andet stort spørgsmål – nemlig forholdet til de afdøde.

Ofte lever vi i bevidstheden om de afdøde, når et menneske, som har været vigtigt for os, lige er gået bort. I et foredrag fra 29. november 1917 peger Rudolf Steiner på, at dette ikke kun må tjene et subjektivt behov, men at det også er en vigtig samfundsopgave. Vi må også pleje denne kontakt med udgangspunkt i de store alment menneskelige spørgsmål. Så vil vi kunne få adgang til de impulser og fredsskabende kræfter, som er en betingelse for civilisationernes overlevelse. Vi må lære at lytte og give plads for den dybde af tanker, som de afdøde kan inspirere os med – hvis vi giver dem mulighed. Her venter en vigtig samfundsopgave for selskabet.

Vi vil denne gang tage tematikken op i forbindelse med foredrag fredag aften og lørdag morgen. Derefter bearbejder vi temaet i mindre grupper og afslutter med plenum.

Hjertelig velkommen!

for bestyrelsen, Daniel Håkanson

Fredag 5. januar

19.00 Velkomsthilsen

19.15 Julestævnets fremtidsimpulser – og en spirituel kultur med de afdøde – Niels Henrik Nielsen

20.30 Følgesvenden. Eventyr af Asbjørnsen og Moe – Ellen Thuesen

Lørdag 6. januar

9.00 Mulighed for deltagelse i menneskevielsens handling

10.00 Kaffe med rundstykke

10.30 Hvordan plejer vi en spirituel fredskultur? Mette Weinhard

11.00 Sammenfatning og oplæg til samtalen i grupper. Niels Henrik Nielsen

11.30 Gruppesamtale 1

12.15 Frokost

13.45 Eurytmi – Elisabeth Halkier-Nielsen

14.15 Gruppesamtale 2

15.00 Kaffe med kage

15.30 Afsluttende samtale i plenum – Alle

16.30 Olav Åsteson – Kirsten Larsen

Stævnet henvender sig både til medlemmer og interesserede.

Stævnegebyr 900 kr. Medlemmer af Antroposofisk Selskab 450 kr. Prisen er inkl. mad/kaffe/te.

Indbetales til Antroposofisk Selskabs konto i Merkur 8401 100 12 07. Mærk betalingen med ’Vinterstævne’ og navn på deltager. Maden er vegetarisk. Har man specielle ønsker vedr. mad, bedes det meddelt forud.

Bemærk seneste tilmeldingsdato er 15. december!

Nærmere oplysninger: tlf. 0046-707561737 (Daniel Håkanson) eller 8627 6060 (Selskabets sekretariat), Voldbyvej 38, 8464 Galten, mail:sekretariat@antroposofi.dk

Medvirkende:

Mette Weinhard Præst i Kristensamfundet i Danmark

Ellen Thuesen Pensioneret lærer fra Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Redaktør af medlemsbladet Antroposofi. Medlem af ASDs bestyrelse

Daniel Håkanson Pensioneret formand for Stiftelsen Vindrosen. Medlem af ASDs bestyrelse

Elisabet Halkier-Nielsen Med i ledelsen ved Rudolf Steiner-Børnehaveseminariet. Underviser i eurytmi

Niels Henrik Nielsen Lærer på Rudolf Steinerseminariet Audonicon i Skanderborg. Landsrepræsentant og formand for Antroposofisk Selskab Danmark

Kirsten Larsen, Skjoldhøjgaard. Medlem af ASDs bestyrelse

Kirsten Foged Underviser og billedkunstner. Diplom fra Kunstneriske Sektion Dornach. Medlem af ASDs bestyrelse

Del gerne denne begivenhed

Go to Top