Indlæser Begivenheder

Lördagen den 11 februari 2023 13.00 – 18.00 i Järna

 

Inbjudan att medverka i arbetsmöte om
”Antroposofiskt inspirerad forskning”

• Bedriver du aktivt forskning inspirerad av antroposofi?
• Kommer du genom din forskning i kontakt med personer och
institutioner inom den etablerade akademiska världen?

Då är du välkommen att delta i detta arbetsmöte
Inbjudan riktar sig till dig som aktivt bedriver forskning inspirerad av antroposofi och som i denna forskning möter personer och institutioner inom den etablerade akademiska världen. Forskningen kan omfatta alla områden; konst, musik, eurytmi, kultur, samhälle, pedagogik, psykologi, medicin, odling, naturvetenskap …..
Ambitionen med arbetsmötet är att kartlägga vilka frågeställningar som uppstår i detta möte.
Kartläggningen kommer att göras genom en gemensam bildgestaltning i vilken alla närvarande ombeds att muntligt ge sin beskrivning.

Ut ur dessa beskrivningar kan möjligen skymta fram gemensamma utmaningar och teman som vi kan utarbeta i ett nästa steg. Om detta första möte mötet upplevs som fruktbart kommer vi därför att
fortsätta arbetet under våren.

Ett tema som är aktuellt är frågan om verkan av potentierade substanser. Viktiga inslag inom en antroposofiskt orienterad medicin och odling bygger på en syn på denna fråga som inte delas av den  etablerade akademiska världen. Hur kan vi förhålla oss till detta?

En annan frågeställning som aktualiserats under hösten är hur skolbarn påverkas av att datorer och skärmar blivit obligatoriska inslag i skolan. Vilken vetenskaplig grund finns som underlag för ett omdöme om detta?

Denna inbjudan har gått ut till samtliga medlemmar i Antroposofiska Sällskapet samt till ledningen av de olika sektionerna inom den Fria högskolan för antroposofi.

Vårt första möte kommer att vara
Lördagen den 11 februari 2023 13.00 – 18.00 i Järna
(troligen i Robyggesalen men lokal bestäms beroende på hur många som anmält sig)

Definitivt program sänds ut i mitten av januari 2023 till alla de som anmält intresse att delta.
Anmälan görs via epost till
lars.kjellenberg(at)gmail.com

Senast den12 januari 2023 behöver jag ha din anmälan

Många hälsningar
Lars Kjellenberg

Søndag den 12.februar er der workshop med Trond Skaftesmo samme sted

Dragestrid: Fra Ringenes herre til vår tids transhumanisme.
Workshop med Trond Skaftesmo kl 10.30 – 16.30.
Om hur det onda verkar i vår tid.

 

Mer information kommer senare.

Del gerne denne begivenhed

Go to Top