Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Foredrag af Jørgen Braren Luritzen

”Salige er de fattige på ånd, thi i sig selv skal de finde Himmeriget .”

Mange moderne mennesker savner en kristen lære om bevidsthedsudvikling. I Bjergprædikenen finder vi Kristi kraft og lære – vejen til den højere bevidsthed. Bjergprædikenen har Kristus med sine guddommelige skaberord strålet ind i vort kronechakra, hvor vi mærker den som dragende, positiv karma.

Bjergprædikenen rummer den kristne lære om, hvordan vi kan realisere vor højere guddommelige natur. Bjergprædikenen er ikke et umenneskeligt moralkrav, en radikalisering af Moseloven, et sexualhad, en ’skamfering’ af det stolte og selvsikre menneske, men en redegørelse for, hvordan vi kan realisere os på fri, individuel vis ved hjælp af kristuskraften.

Bjergprædikenen er vejen for den moderne individualist, der på fri og selvstændig vis vil udvikle sin natur. Det er et opgør med enhver ydre autoritet og en tillid til det autonome menneske, der lytter til sin ’indre stemme’.  Bjergprædikenen er imidlertid skamferet af dårlige oversættelser. Via vor intuition samt Steiners og Tombergs indsigt vil vi arbejde på at finde den autentiske bjergprædiken – Kristi oprindelige visdomslære om bevidsthedsudvikling.

Vi vil fortolke væsentligste Kristus-ord, herunder saligprisninger og billedtaler – kort sagt finde den røde tråd i Bjergprædikenen. Finde vor salige vej til os selv og ’Himmeriget.’

Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl.19.30
Pris: 85.- / 65.-
Arr. nr. 2020-507

 

Jørgen Braren Lauritzen: magister, forfatter og psykospirituel terapeut.