Indlæser Begivenheder

med biodynamisk konsulent Erik Frydenlund
Demonstration af
• Udstyr til fremstilling af kompost-te, ferment, hø-te, effektive mikroorganismer.
• Maskiner til røring af humus- og kisel-præparater.
• Sprøjtning af små og store arealer.
Effekten af plantevitalisering er ofte: større fotosyntese lig med større sukkerindhold i planten, bedre vækst af kulturafgrøden, større udledning af rodeksudater lig med større jordfrugtbarhed, mindre vækst af ukrudtsplanter, større plantesundhed og højere ernæringsværdi af afgrøderne.
Torsdag den 28. maj kl. 10 til 16 hos Bjarne Schaldemose
Skovmøllevej 51, 5474 Veflinge ved Vissenbjerg
Bjarne Schaldemose dyrker 40 ha med planteavl og plejende kødkvæg. Biodynamisk siden 2016
• Formiddag: Introduktion til vitalisering og hvordan virker det på planten
Fremstilling af kompost-te, hø-te, effektive mikroorganismer, røring af biodynamiske præparater og udsprøjtning på parceller
• Eftermiddag: Måling af sukkerindhold, pH og ledingsevne for at se effekten.
Præparering af kompost

Tirsdag den 9. juni kl. 10 til 16 hos Michael Meyer
Vilhelmshøjvej 7, 4593 Eskebjerg ved Kalundborg
Michael Meyer har dyrket pløjefrit i 18 år, omlagde i 2017 til økologisk og regenerativ dyrkning og dyrker i dag 500 ha med hovedsagligt korn og frøgræs, har desuden 40 kødkvæg af racen Murray Gray, som er ude året hele året.
• Om formiddagen fremstilling af Effektive mikroorganismer, kompost-te hø-te og røring af humus- og kisel-præparaterne, og hvordan de kan udsprøjtes på 500 ha.
• Om eftermiddagen markvandring for at se på afgrøder, jorden, maskiner og komposten.

Torsdag 18. juni kl. 10 til 16 hos Karl Henning Mikkelsen
Nordlundvej 105, 7330 Brande På gårdens 34 ha dyrker Karl Henning Mikkelsen korn, kartofler og grøntsager samt kløvergræs. Gården har 20 Simmentaler-kvæg. Den har været økologisk sinde 1998 og biodynamisk siden 2006.
• Formiddagen: fremstilling af Effektive mikroorganismer, kompost-te hø-te og røring af humus- og kisel-præparater, som udsprøjtes på forsøgsparceller.
• Eftermiddag: Måling af sukkerindhold, pH og ledingsevne for at se effekten.
• Præparering af kompost
Pris pr gang for deltagelse 300 kr. + moms inkl. en let forplejning
Tilmelding til: info@biodynamisk.dk eller tlf. 65 97 30 50 Betaling til konto i Merkur Andelskasse: reg.nr. 8401 konto 1100215 mærket Vitalisering
Støttet af projektmidler fra Promilleafgiftsfonden for landbrug