Indlæser Begivenheder

Foredrag af Jan Brahm

Foredraget vil i oversigtsform præsentere en skitse over den kristne skolingsvej, som denne udspringer fra Fadervor-bønnens spirituelle struktur.

De første 3 bønner angiver skolingsvejens mål:
Navets menneskefællesskab; Rigets heling af naturen og Viljens forløsning af underverdenen;
mens de sidste 4 bønner angiver skolingsvejens metode og dennes stadier:
Erfaringen af hunger efter den oversanselige næring;
længslen efter helbredelse fra syndefaldets karma;
bestræbelsen på at forvandle fristelserne til prøvelser på vejen til tærsklen til den åndelige verden,
og vejen igennem konfrontationen med det onde til foreningen med Kristi Jeg.

Foredraget vil komme ind på skolingens 3 stadier, forberedelsen, oplysningen og indvielsen, samt angive åndselevens hovedbestræbelser på disse tre stadier.

 

Om foredragsholderen:

Jan Haugsted Brahm, årgang 1960, er sammen med Maja Lucia Brahm og Willi Seiß initiativtager til Theophilus – Seminarer, Rådgivning og Udgivelser, som han idag leder. Theophilus-skolen råder over erkendelser om den kristne hermetisme samt om den antroposofiske og den rosenkreuzeriske skolingsvej. Jan Brahm studerede hos Willi Seiß i dennes ’Freie Hochschule am Bodensee’ fra 2001 til 2013, hvor Seiß døde.

Fra Theophilus Forlag er udkommet ’Den kristologiske skolingsvej – en skitse over dens første stadier’, ’Menneskets forhold til de åndelige væsner i det III. hierarki’ og ’Kristi ofre for menneskeheden’, ’Johannes-åbenbaringen og Den Evige Apokalypse’, ’Erkendelser om Sophia – Sjælens vej til Sophia’, samt ’Betragtninger over Willi Seiß’ liv og Værk.’

Hjemmeside: http://theophilusforlag.dk/