Indlæser Begivenheder

v/Henrik Schmidt

Behandling af mennesker med kræft ved at inddrage immunsystemet er blevet en mulighed ved en lang række kræftsygdomme. Vi har gjort de første skridt  mod en helt anden måde at behandle og forstå kræft på. Der foregår rigtig mange forsøg med immunte-
rapi i dag, og stadig nye måder at behandle på bliver testet. Samtidig lærer vi om nye sider og funktioner af immunsystemet, vores mest avancerede organ, med en svimlende fart.

Behandlingen af kræft ved hjælp af immunsystemet er ikke, som man måske skulle tro, en ny opfindelse. Overraskende nok er det formentlig en af de ældst kendte måder at behandle denne sygdom på. Med dette foredrag vil foredragsholderen bidrage til en forståelse af samspillet mellem immunsystemet og kræftsygdommen. Der vil være en gennemgang af såvel gamle som nye behandlingsprincipper med fokus på de aktuelle muligheder for immunterapi og nye behandlinger af forsøgsmæssig art.

Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl. 19.30
Pris: 100.-
Arr. Nr. 2021-108

Henrik Schmidt, *1964, arbejder som overlæge på kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital med medicinsk behandling af modermærkekræft, herunder udvikling af immunterapi. Deltager i en lang række forskningsprojekter såvel nationalt som internationalt.