Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

AFLYST

Fælles Konference for medarbejdere i antroposofisk inspirerede virksomheder
Tema: ”Meditation som fornyelseskilde i mit arbejde”
Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle
Lørdag den 23. marts, 2019 kl. 10 til 17.15
Arr. Virksomhedskollegiet og Antroposofisk Selskab Danmark
Se flyer på hjemmesiden.

De følgende ord af Rudolf Steiner er inspirationskilde for dagens tema og kan anvendes som
forberedelse:

Søg det virkeligt praktiske materielle liv, men søg det sådan, at det ikke overdøver ånden, der virker i det. Søg ånden. Dog søg den ikke i oversanselig vellyst af oversanselig egoisme,
men søg den, fordi I vil bruge den uselvisk i det praktiske liv i den materielle verden.

Kære medarbejdere
Hermed indbyder vi til fælles konference for medarbejdere fra de mange virksomheder og institutioner, der arbejder antroposofisk inspireret. Vi søger med disse konferencer at udforske inspirationskilder
for det praktiske antroposofisk inspirerede arbejde.
Konferencen har i år sit fokus på meditation og fordybelse som levende inspirationskilder for det daglige arbejde. Hvordan finder vi ro og metoder til at opøve en lyttende holdning til vores egen indre virkelighed? Og hvordan kan vi forarbejde og fordybe tanker, så de kan virke vækkende på potentialet i sjælen?
Det er ønsket fremover at belyse meditationens betydning for forskellige fagområder – pædagogik, medicin, jordbrug mv. I år vil vi særligt se på meditation i det pædagogiske felt med Niels Henrik
Nielsen og i det medicinske felt med Nanna Kirkebjerg.
Det er håbet:
• At belysningen af arbejdet i de forskellige fagområder og samtalen i grupperne kan hjælpe med at udvide oplevelsen og forståelsen af meditationens betydning.
• At konferencen kan bidrage til at synliggøre virkningen af fordybelse og meditation som en kraft, der kan opstå og virke i en udfordrende dagligdag
Oplæggene fra Nanna Kirkebjeg og Niels Henrik Nielsen er til fri samtale og bearbejdelse i mindre grupper. Lotte Juul guider i dette arbejde.
Indlæggene ledsages af musikalske intermezzoer, der skal give stunder til ro og refleksion. Jakob Bønløkke bidrager her med klangskåle og violin.
Eurytmiske øvelser ledes af Lotte Juul
Vi afslutter med plenumsamtale. Hvad bevægede mig? Hvad glædede mig? Hvad var svært at forstå? Hvad ønsker jeg mig af fremtidige fælles konferencer for medarbejdere.
Medvirkende i Fælles Konference 2019:
Nanna Kirkebjerg
Niels Henrik Nielsen
Lotte Juul Lauesen
Jakob Bønløkke
Benny Christiansen
Troels Ussing

Program for Fælles Medarbejderkonference,
den 23. marts 2019
9.30 Ankomst og kaffe
10.00 Indledning til dagen og til temaet med
øvelse ved Troels Ussing.
10.40 Musikalsk Intermezzo, Jakob Bønløkke
10.45 Oplæg til dagens tema ved
Niels Henrik Nielsen
11.30 Gruppesamtaler – Introduktion ved
Lotte Juul Lauesen
12.30 Frokost
13.30 Musikalsk intermezzo , JB
Eurytmi ved Lotte Juul Lauesen
14.30 Oplæg til dagens tema ved
Nanna Kirkebjerg
15.15 Pause
15.35 Gruppesamtaler fortsat
16.45 Afrunding i plenum
17.00 Musikalsk udklang, JB
17.15 Slut

Pris pr. person: 300 kr.
Tilmelding senest 16.3.2019 ved betaling på konto 8401 1059 965 med navn og mærket
”Fælles Konference 2019” Nærmere oplysning på ASD´s sekretariat på mail: asd@mail.tele.dk –
tlf.8627 6060 torsdag,kl.10-12.