Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Debatarrangement
v/Hans Brodal og Lotte Juul Lauesen

Hvordan kan vi ud fra en virksomheds perspektiv inspireres af at ’tænke tregrening’?

Hvordan kan vi i virksomheder der hører hjemme i kulturlivet, såsom uddannelse, pleje og omsorg, gå en udviklingsvej som bygger på tregreningsimpulsen? Og hvad har det med penge og tid at gøre?

Man kan spore en tendens til at penge og tid styrer og lever sit eget liv, overordnet virksomhedens motiv og intentioner.

Hvordan kan vi finde veje til at forene disse to sider i en virksomhed til en helhed?

At tænke i den sociale tregrenings termer er et middel til at gennemskue den nyliberale ideologi og New Public Management, som vi dagligt påvirkes af.

Det giver også mulighed for at tale om økologi i billeder der knytter an til virkeligheden, uden regnskabsmæssige komplikationer.

Fredag aften vil vi gå nærmere ind på disse temaer som grundlag for debat ud fra koncept og samtale i smågrupper om lørdagen.

Seminaret veksler mellem indlæg, gruppearbejde og plenum samt social eurytmi og sang.

Tilmelding senest 03.04
Pris: 550.- / pens 500.-
Arr. nr. 2020-703

 

Hans Brodal. *i Danmark 1931. Civiløkonom fra Handelshøjskolen i København. Hans virke, med basis i Göteborg, som konsulent i leder- og organisationsudvikling har sin baggrund i socialøkologi, sådan som den blev introduceret af Bernhard Lievegoed, Holland. Sammen med kolleger i Skandinavien har Hans Brodal videreudviklet socialøkologien såvel teoretisk som praktisk. Han er forfatter til bogen Gemenskapsbildning (Fællesskabsdannelse) og medforfatter til bogen Konflikter – vad vil de lära oss.

Lotte Juul Lauesen er eurytmist og har arbejdet som eurytmilærer og med eurytmien i sociale processer. Medforfatter til bogen Indblik i eurytmien. Siden 2004 har hun arbejdet som socialøkologisk konsulent, coach og supervisor, bl.a. sammen med Hans Brodal. Endvidere arbejder hun med samtalen som redskab i forhold til unge mennesker og har i 2013 udgivet bogen Den gode samtale.