Indlæser Begivenheder

Weekend Seminar

Fredag 01.03 kl. 16:30 til
søndag 03.03. kl. 13:00
Ved Diane Vincents
De fleste mennesker, der stræber efter en spirituel udvikling, formår ikke at løfte sig op til en klar bevidsthed om, hvorvidt deres egne indre fremskridt står i en direkte forbindelse med en fordybelse i og frembringelse af en fundamental social fornyelse.
Det var et dybt indblik i de reelle kræfter, som virker i det sociale liv, som førte Rudolf Steiner til at formulere, hvad der bliver kaldt for Social Tre-grening som en nødvendig udvikling af sociallivets udformning. Denne ”tre-leddet” spirituelle impuls stammer fra åndelige sfærer, der allerede for længst er blevet forberedt. Den ligger slumrende i os. Samtidig har utallige udtalelser såsom:”Indtil menneskeheden har besluttet sig til en indførelse af social tregrening, vil samfundet fortsat glide i afgrunden” vist sig, efter hundrede år, på ingen måde at være en overdrivelse.
Centralt for begge, den indre menneskelige og sociallivets fornyelse, er menneske-jegets væsen. I seminaret udforskes jegets indre svar på den moderne, ikke-humane og samfundsmæssige eksplosive udvikling.
Oplægget indebærer emner som:

  • jegets udvikling står med et tveægget sværd. Kan vi gribe denne udfordring?
  • åndslivet som samfundets frugtbare jord og bærende kraft
  • produktion og erhvervslivets sammenførende opgave
  • historiske aspekter i forhold til den kultur-periodiske samfundsmæssige udformning
  • Germansk lov, Lex Mercatoria – Handelslov o.a.
  • betalingsmidlers egentlige sandfærdige opgave og funktion
  • indre retfærdigheds oplevelse er retslivets fornyelseskraft

Seminaret består af både oplæg og samtaler, kunstneriske indslag og korte meditationer til emnet.
Tilmelding senest 09.02 hos Mona Sonderborg Tompkins, mail: mona.sonderborg@outlook.com Mobil: 2810 6981
Pris: Hele seminaret 300 kr. inkl. forplejning (Fredag: 100 kr. / lørdag 200 kr. / søndag 50 kr.) Arr. Nr. 2024-601
Diane Vincentz * 1959 i Chicago. Efter nogle års aktivitet i landbruget ud-dannet eurytmist i 1985. Efterfølgende flere års intensivt kunstnerisk og pædagogisk arbejde som eurytmist i Schweiz, Tysk-land og USA. Diane Vincentz arbejder i dag som praktiserende behandler og udvikler af ABR-behandlingsmetoden*). Mange års beskæftigelse med Social tre-grening førte til grundlæggelsen af Reclaimed Society og ICT (Irrevocable Covenant Trust) – begge med det formål at understøtte etableringen af tre-greningen her på jorden.
*) ABR metoden – Advanced Biomechanical Rehabilitation.
Dags- og tidsplan
Fredag 1. marts 2024
16.30 – 17.00 Ankomst og kaffe
17.00 – 18.30 Jegets centrale udfordrende op-gaver. Kan vi tillade os at sove igennem denne udvikling?
18.30 – 19.30 Aftensmad
19.30 – 21.00 Samfundets behov for tre selvstændige sfærer og jegets opgave i den sjælelige udfoldelse
Lørdag 2. marts 2024
09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe
10.00 – 11.15 Åndslivets bærende virkefelt ud-springer af det individuelle menneskes virketrang
11.15 – 11.35 Kaffepause
11.35 – 12.45 Hvem er det, vi producerer for? Hvilke behov skal egentlig styre næringslivet?
12.45 – 13.45 Middagsmad
13.45 – 15.00 Overproduktionens helbredelse og jegets indre forvandling
15.00 – 15.30 Kaffepause
15.30 – 16.45 Betalingsmidlets åndsbaserede essentielle opgave
16.45 – 17.00 Kort pause
17.00 – 18.15 Vores vej fra en drømmeagtig bevidsthed til Romersk ret. Hvad var og er Lex Mercatoria? Germansk ret
18.15 – 19.15 Aftensmad
19.15 – 19.45 Koncert
19.45 – 21.00 Fortsætter menneskeheden sin vej i afgrunden? Eller bevirker vi samfundets genopstandelse igennem vores jeg?

Søndag 3. marts 2024
09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe
10.00 – 10.30 Fælles eurytmi og kort meditation
10.30 – 13.00 Samspillet mellem konsumenter og producenter. Hvordan dannes associationer? Iværksættelse af associativer i næringslivet? Der bliver arbejdet med dette spørgsmål ud fra nogle konkrete initiativer, der delvist er igangsat. Hvis nogle har egne konkrete initiativer, som man gerne vil dele med andre og evt. arbejde videre med på seminaret, kan man henvende sig til Diane Vincentz forud for seminaret på diane@reclaimed-society.org eller Mobil 2860 8596
Inspirerende forberedelse til seminaret for dem, der ønsker at være lidt forberedt, findes i den lille bog ”Eksistensgrundlag for samfundets fornyelse” der kan erhverves i butikken ’Ametyst’, Klostergade 5, 8000 Århus C eller bestilles på hjemmesiden: reclaimed-society.org

Del gerne denne begivenhed

Go to Top