Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Behandling af gødning.

Kursusforløb i regenerative dyrkningsmetoder

4 gange 2 dage 
Undervisere: Martin Beck og Erik Frydenlund. 
Vores vision: Lærer naturlige processer i jorden og kulturplanterne at kende og hvorledes disse kan bruges til at regenerere en frugtbar jord. Der bliver mulighed for både i teori og praksis at lære hvorledes vi med en udvidet forståelse af jordbunden og plantedyrkningen kan vitalisere planterne og opbygge en frugtbar jord.

 Modul 1: 20.jan.-21.jan. Grundlaget for en frugtbar jord, Kullerup, Fyn.
 • Grundlaget for de levende processer i jorden.
 • Næringsstofbalance -udvidet jordanalyse i følge Albrecht.
 • Næringsstof-synergisme og antagonisme. Ligevægt som grundlag for planteernæring og udbyttestabilitet.
 Modul 2: 27.-28.feb. Samspillet mellem planterne og mikrobiologien, Kullerup, Fyn.
 • Bakteriernes og svampenes funktion i jorden og deres betydning for god plantevækst.
 • Plantearternes og sædskiftes vekselvirkning og betydning for en bredspektret og robust mikrobiologi.
 • Ukrudtets funktion og hvordan man overflødiggør dem.
 • Fladekompostering af grønne afgrøder.
 • Mikrobiel processtyring(MPS), fremstilling af ferment.
 Modul 3: 9.10.juni. Vitalisering af planter og regeneration af jordens humusindhold. Michael Meyer, Sjælland.
 • Tage pulsen på planterne – analysering af bladsaft og jordprøver
 • Plante-vitaliserende besprøjtninger.
 • Fremstilling og anvendelse af kompostthe, høthe, humus og kisel præparat.
 • Dyrkning af vårafgrøder med mellemafgrøder
 • Demonstration af metoder til humusopbygning og levendegørelse af jordbunden.
 • Jordløsning.
 Modul 4: 14.-15.sept. Behandling af gødning. Kullerup, Fyn.
 • Behandling, fermentering og præparering af organisk gødning.
 • Kompostering.
 • Omstilling af bedriften til regenerative dyrkningsmetoder i praksis.
 • Biokul, fremstilling og anvendelse.
 • Kvalitetsmanagement.

Pris 12.700kr +moms for alle 8 dage, studerende 7.700kr +moms + forplejning. 
Det er muligt at deltage i enkelte moduler hvis der er plads.