Indlæser Begivenheder

Bæredygtig Økonomi, Økologi og Pædagogik
Jubilæumsarrangement på Rudolf Steiner-Skolen i Odense fredag den 1. oktober 2021, kl. 10-21 med
foredrag, værksteder og samtalerum samt fælles sang og eurytmi, mad og drikke.
I år fylder Rudolf Steiner-Skolen i Odense 50 år, og Rudolf Steiner-Skoleforeningen i Odense fylder 60 år.
I denne anledning afholdes en temadag om bæredygtighed med særligt sigte på økonomi, økologi og
pædagogik. Temaerne knytter an til Steiners antroposofi og kulturelle impulser inden for det sociale felt
med økologisk økonomi, inden for det biodynamiske felt med dyrkning og ernæring, samt inden for det
pædagogiske felt med Waldorf-skolen. Disse holistiske og bæredygtige virksomheder kan i deres
historiske og aktuelle udvikling ses som væsentlige bidrag til de kulturelle forandringer, som
menneskeheden i de kommende årtier står overfor – under indtryk af bl.a. den globale klimakrise og
pandemier.
Foredragsholdere:
Lars Pehrson (medstifter af og rådgiver for direktionen i Merkur Andelskasse)
Klaus Loehr-Petersen (projektleder i Foreningen for Biodynamisk Jordbrug)
Ellen Thuesen (medgrundlægger af Rudolf Steiner-Skolen i Odense).
Se programmet for temadagen her:

Program for Temadag fredag den 1. oktober 2021, kl. 10-21 på skolen:
Sektion I: Kl. 10-14
10.00: Velkomst ved skoleforeningen og skolen. Fællessang ved Stefan Jokumsen
10.15-11.15: TEMA 1: Bæredygtig Økonomi. Oplæg ved Lars Pehrson: ”Om økologisk og holistisk økonomi: Hvad er penge?”
Desuden indlæg ved HF-elever på baggrund af undervisningen.
11.15-12.15: Eurytmi ved Helle Alesci og Benny Christiansen
Frokost. (Vegetarisk sandwich a kr. 65 kan forudbestilles.)
12.15-13.15: TEMA 2: Bæredygtig Økologi. Oplæg ved Klaus Loehr-Petersen: ”Om jordens, Jordens og menneskets behov –
Biodynamisk jordbrug og ernæringskvalitet”. – Desuden indlæg ved HF-elever på baggrund af undervisningen.
13.15-13.45: TEMA 3: Bæredygtig Pædagogik. Oplæg ved Ellen Thuesen: ”Om antroposofisk pædagogik, tærskler og udvikling.
13.45-14.30: Afrunding af Sektion I.
Sang og Eftermiddagskaffe.

Sektion II:14.30-16.00:

Værksteder og Samtalerum
V1: Musik ved Sven Skovbakke og Stefan Jochumsen: Klangøvelser, stemmer og stemninger. V2: Højbyhusprojektet ved Mogens Jensen: Fra bondesøn til økologisk købmand. V3: Småbørnspædagogik ved Katrine Vorup Øyås: Vi begynder som små – barndommens betydning. V4: Håndværk ved Per Madsen: Metallernes egenart.
16.00: Fællessang.

Sektion III: 16.15-18.30:

Stande og Aftensmad
Stande med info-materiale ved Skoleforeningen, Merkur Andelskasse og Foreningen for Biodynamisk Jordbrug. (Vegetarisk
suppe a kr. 100 kan forudbestilles.)
Sektion IV: 19.00-21.00:

To uddybende aftenforedrag
Lars Pehrson: Om økologisk og holistisk økonomi.
Klaus Loehr-Petersen: Om biodynamisk jordbrug og ernæringskvalitet. Entre kr. 100 / unge og pensionister kr. 75.
Deltagelse: Alle er velkomne. Forhåndstilmelding senest den 24. september kræves til alle arrangementer og foretages via
https://rss-odense.dk/skoleforeningens-temadag.html. Her findes links til Temadagens program og tilmeldingsformular.
Pris: Aftenforedrag kr. 100 / unge og pensionister kr. 75. Øvrige arrangementer er gratis. Arrangør: Rudolf Steiner-Skoleforeningen i Odense i samarbejde med Rudolf Steiner-Skolen i Odense.