Indlæser Begivenheder

Weekend-kursus med  Jørgen Braren Lauritzen

SOFIA – DEN GUDDOMMELIGE VISDOMSGUDINDE

Hos dig er visdommen, der kender dine gerninger og var til stede, da du skabte verden, og som ved, hvad der er velbehageligt i dine øjne, og hvad der er rigtigt efter dine bud”……….”Den har jeg haft kær og søgt efter lige fra min ungdom af, og jeg har søgt at hjemføre den som min brud, jeg har været forelsket i dens skønhed. Sit ædle udspring forherliger den ved sit samliv med Gud, og Alherskeren har fattet kærlighed til den.”

Visdommens Bog kap.8,1-4; 8,9-10

Gudinden Sofia vil bevidstgøres i dag. Hun fører til receptiv vertikal bevidsthed, til vågenhed over for den spirituelle verden, til indsigt i visdommen i den guddommelige skabelsesplan. Sofia arbejder tæt sammen med Kristus. Hun påvirker os med visioner (imaginationer) og inderlig hjerteinspiration. Den maskuline kristendom har brug for at integrere den feminine visdomsgudinde Sofia. Sofia er kendt i Østkirken. Sofia finder vi i begreberne: filosofi, antroposofi, teosofi. Følgende temaer sætter vi fokus på: Hvordan åbner vi os meditativt for Sofia? Sofia Achamoth (den faldne Sofia), Mater Dolorosa (den lidende Moder), kærlighedsgudinden Venus: den lidenskabelige sexualitet, erotik og kærlighed. Det menneskelige astrallegemes dekadence og forvandling til det rensede astrallegeme (jomfru Sofia). Isis-Sofia i det gamle Ægypten. Sofias samarbejde med Kristus, Sofias betydning for kristologisk erkendelse. Maria-Sofia: jomfru Marias bevidsthedsudvikling og forhold til Sofia. Den Guddommelige Ild: Helligånden i pinsen. Johannesevangeliet som kristosofi (kristen visdom) – som renselse af menneskets astrallegeme til jomfru Sofia (åndsselv). Bevidstgørelse af Moder Jord. C.G.Jungs dybdepsykologi og Sofia: fra viden til visdom – persona, skyggen, modsatkønnetheden, Selvet. Tomberg og Steiners beskrivelse af Sofia, Lucifer og menneskets dobbeltgængere (skygger). Grundtvigs skildring af Guds datter. Digitalisering, EDBviden, kunstig intelligens kontra Sofias hjertevisdom. Fra viden til visdom: hjertevisdommen – udviklingen af det 12 bladede hjertechakra. Sofia som vejviser til Kristi æteriske tilsynekomst i dag.

Weekendkurset veksler mellem foredrag, meditation og samtale.

Kursusleder: magister, psykospirituel terapeut Jørgen Braren Lauritzen

Tid og Sted: Den 21.-22.september kl. 9.30 – 16. Antroposofisk Kulturhus,Rathsacksvej 30, Frederiksberg

Pris: 1300kr indbetales senest 10.september via mobilepay:25549578 eller konto:5375  0000333730

Har du spørgsmål kontakt mig via tlf.25549578; brarenlauritzen@gmail.com

MED ILDHU MOD SOLEN!

Del gerne denne begivenhed

Go to Top