Indlæser Begivenheder

Foredrag ved Jørgen Braren Lauritzen

Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, selv om han dør, og den, der opta­ger mig i sig som sit liv, er befriet fra døden i al evighed”. (Johannes kap.11, 25-26).

Kristusvejen er den moderne indvielsesvej for den frie individualitet. Jesus Kristus offent­lig­gjorde oldtidens skjulte mysterieritualer i sit liv, li­del­se, død og genopstandelse. Ved på moderne selvstændig vis at forbinde os substantielt med den kosmiske Kristus, får vi del i mysterieind­vi­el­sen.

Kristus er nu menneskehedens mystagog (indvi­er). Som Kristus indviede Lazarus i klippegraven i Betania, vil han initiere os, når vi har den for­nød­ne modenhed.

Inspireret af Kristi guddommelige kraftudstråling erfarer vi med tiden bevidsthedsudvidelse: en sa­lig fred sænker sig over os – en heling af psyken, jegstabilisering, en bevidstgørelse af såvel over­be­vidst­hed som underbevidsthed, en bevidstgø­rel­se af dødens mysterium, af mennesket og Gud. Gennem Kristusprocessen kommer vi på indivi­du­el vis til at efterfølge Kristus og begynder at få skæbnefællesskab med ham. Når tiden er moden, kommer vi til at erfare Kristusmysteriets død og gen­fødsel, samt skue den levende, opstandne Kristus.

Jeg har sagt: I er guder” (Johannes kap.10,35).

Tilmelding: Ingen

Onsdag 27.03. kl. 19:30

Pris: Ikke medlemmer 80 kr. / medlemmer 60 kr.

Arr. Nr. 2023-538

Jørgen Braren Lauritzen.
Magister, forfatter og psykospirituel terapeut.

Del gerne denne begivenhed

Go to Top