Indlæser Begivenheder

Gruppen laver ikke mad. Vi går til baggrunden for en sund føde.

Det gør vi ud fra Rudolf Steiners 8 foredrag på dansk i bogen

”Bidrag til en fornyelse af landbruget på åndsvidenskabeligt grundlag” også kaldet Landbrugsforedragene (det biodynamiske).

Vi holder studiekredsmøder på mandage i ulige uger kl. 19 fra 11. okt. 2021 til påsken.

Afholdes hos Lars på Toftevænget 30 ved Skævinge station. www.Rejseplanen.dk

Lars Mikkelsen, tlf. 4828 8700. lars@t-mikkelsen.dk