Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Torsdag d. 24. september kl. 16.00-20.00 på Christiansborg
Vært Jacob Mark (SF) og Steinerskolerne i Danmark

Fredag d. 25. september kl. 9.00-17.00 på Vartov

Lørdag d. 26. september kl. 9.00-15.00 på Vidar Skolen

Hovedtaler for hele konferencen: Paula Bleckmann, professor i mediepædagogik ved Alanus University

Steinerskolerne arbejder mod at (ud)danne barnet og den unge til at kunne tænke frit og træffe livsduelige valg. Gennem skolegangen møder eleven mange forskellige fag, der taler til både hoved, hænder og hjerte, altid under hensyn til barnet/den unges aldersmæssige udvikling. Pædagogikken hviler på ideen om det hele menneske og retter sig mod at styrke børn og unge til at skabe deres egen fremtid.

I de sidste måneder har den alderssvarende pædagogik og mange af steinerskolens kernefag været under stærkt pres, når fjernundervisning og digital online undervisning blev en brat virkelighed for både elever, forældre og lærere. Der er gjort væsentlige erfaringer og i den vi vil i den kommende tid kunne høste viden om virkningerne af denne type undervisning på godt og ondt. Derfor er en konference om mediepædagogik mere aktuel  end nogensinde.

Tydeligt træder det allerede nu frem, at digitaliseringen som en del af det at være menneske i det 21. århundrede hverken kan eller skal ignoreres – heller ikke i steinerskolen. Vi ønsker fortsat, at digitaliseringen skal introduceres i børns og unges opvækst på rette tidspunkt og med et kritisk blik. Vi vil gøre op med forestillingen om, at digital myndighed kun opnås gennem digitale medier. For medier er andet og mere end digitale, og en grundlæggende udvikling af billeddannelse, læse- og skrivemestring, bevægelse og musikalsk erindring er vigtige forudsætninger for også at mestre det digitale.

Begrebet mediemyndighed rummer en forståelse af, at børn og unge støttes og motiveres til at kunne mestre det digitale liv, så det kommer dem til gavn i et digitalt samfund, samtidig med at risici og skader forbundet med brugen af digitale medier mindskes. En væsentlig pointe ved at være mediemyndig indebærer, at børn og unge oplever, at de har handlemuligheder. At de oplever at kunne mestre og ikke bliver slaver i forhold til at træffe digitale valg. Med dette greb og set i lyset af den alderssvarende pædagogik ønsker vi at sætte fokus på, hvordan man som lærer, forældre og samfund kan bidrage til opbygningen af resiliens og handlekompetence hos børn og unge, i de udfordringer og perspektiver der er for digital læring og et øget digitalt medieforbrug.

Konferencens program vil engagere deltagerne med viden og konkrete værktøjer til inspiration til arbejdet med at skabe miljøer for udvikling af mediemyndighed.

Programmet vil være det samme som den oprindeligt planlagte konference i marts og vil blive udsendt med information om tilmelding m.v.  i begyndelsen af august.