Indlæser Begivenheder

Invitation til Mikaelsfest

Arrangeret af Antroposofisk Selskab Danmark.

Lørdag 23-09-2023 kl. 14:00-19:00.

“Det ville kræve meget mod af menneskene at standse alle deres diskussioner med hen­syn til sociale forhold og lignende og i stedet for at gøre noget, som igen binder himlen til jorden, som igen binder de fysiske forhold til de åndelige”. (R. Steiner, GA 224).

Siden oktober 2022 har en nystiftet gruppe mødtes regelmæssigt på Audonicon for at fordybe sig i Michaels-impulsen og forbere­de en Michaelsfest til efteråret 2023. Vi har mødtes omkring digtarbejde, improviseren­de fælles­sang, kunstbetragtning og individu­el­le oplæg, og som en rød tråd har vi læst og fordybet os i foredragene om intelligensens metamorfoser (GA 296) og om at skabe en Michaelsfest ud fra det åndelige (GA 224).

Efterhånden er der opstå­et idéer til, hvor­dan vi konkret kunne lave en Mi­chaelsfest, der på én gang kan virke som en fornyelse af den­ne årstids­fest og samtidig danne grund­lag for en ny tradi­tion for årene frem­over. I år teg­ner der sig et billede af en fest, hvor det overord­nede tema er sproget, og hvor alle deltagere kommer til at være aktivt medskabende gennem fælles kunst­nerisk arbej­de.

Vi forestiller os, at ar­bejdet vil gå videre heref­ter, og at grup­pen hvert år grundlæg­ges på ny ud fra hvem, der kunne tænke sig at være med til at forme Michaelsfesten for det kommende år.

På denne baggrund inviterer vi nu alle interesserede til

Mikaelsfest på Audonicon lørdag 23/09 kl. 14:00-19:00

Programmet for dagen er følgende:

14:00: Velkomst v. Martin Reiter
14:05: Musik v. Marianne Eising
14:15: Improviserende fællessang v.Martin Reiter
15:00: Kaffepause
15:30: Digtarbejde/Eurytmi v. Dorthe Rosendahl/Anette Fredslund
16:30: Pause
16:45: Improviseret foredrag v. Niels Henrik Nielsen
17:30: Pause, spisning, kaffe og kage
18:3019:00: Afslutning v. Michaelsgruppen

Deltagelse koster 100 kr., som betales på dagen – enten kontant eller med MobilePay.
Af hensyn til planlægningen af mad og drikke vil vi værdsætte, at man tilmelder sig på forhånd.
Dette kan ske ved at sende en mail til m.blume@mail.dk

Del gerne denne begivenhed

Go to Top