Indlæser Begivenheder

Kunst- og samtalesalon med den norske forfatter Kaj Skagen
Lørdag den 31. okt. 2020 kl. 14.00-16.00
Antroposofisk Kulturhus, Rathsacksvej 30, Frederiksberg

Den norske forfatter Kaj Skagen fortæller om sit arbejde med Rudolf Steiners biografi – fra ung filosof til esoteriker, offentliggjort i bogen Morgen ved midnatt (2015). En dobbelt dannelsesroman, hvor både Rudolf Steiners og forfatterens vej i livet hen imod at finde sig selv og sin livsopgave træder frem.

Det er således hverken Rudolf Steiners teosofiske eller antroposofiske virke, der har optaget Kaj Skagen, men den søgen efter svar på de store livsspørgsmål, som prægede Steiners liv og værk i tiden før, han blev kendt som teosof og antroposof. Fra en række forskellige indfaldsvinkler fremkaldes billedet af personen Rudolf Steiner som er helt anderledes end hvad man tidligere har været vant til at se. Fordi den unge Steiner levede sig så intenst ind i hele sin egen epoke, fra Goethe og de tyske idealistiske filosoffer til Max Stirner, Friedrich Nietsche og Ernst Haeckel, fremstår hans biografi nærmest som legemliggørelsen af det moderne projekt. Hos Steiner kan man se det historiske forløb, hvor kristendommen bryder sammen under videnskabens og individualismens pres, og følge det ensomme individs kamp for at finde sine egne svar på de spørgsmål, religionen tidligere havde taget sig af.

Med udgangspunkt i sin egen selvbiografi Den forseglede ordre (2019) fortæller Kaj Skagen om det 16 år lange arbejde med biografien om den unge Rudolf Steiner.

Begge bøger kan købes og signeres af forfatteren i forbindelse med salonen.

Kaj Skagen har siden 1977 modtaget den norske stats garantiindtægt for kunstnere og adskillige priser, bl.a. det Norske Akademis pris 2015.

­­ Foto: Hans Jørgen Brun


Kunst- og samtalesaloner

Med salonerne knytter vi an til traditionen om at skabe et rum for formidling og livlig samtale om filosofiske betragtninger, den skabende kunst, litteratur og musik. I salonerne tager vi fat på aktuelle begivenheder og temaer, udgivelser og udstillinger, og indbyder til inspirerende samtale med eksperter på området.

Find nysgerrigheden og spørgelysten frem! Der er salon én gang om måneden!

Der kan købes kaffe, te og spiseligt. Dørene åbner kl. 13.30 og lukker kl. 17.00

Kunst- og samtalesalonerne er muliggjort gennem støtte fra Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed samt Ellen Margrethe og Ebbe Robberts Fond.

Arrangeret af Arrangementsgruppen