Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

DEBATARRANGEMENT:

Med Hans Brodal og Lotte Juul Lauesen

”Den sociale tregrening må lære at gå”   siger Gerald Häfner (leder af den socialvidenskablige sektion i Goetheanum) i et foredrag ’Impuls for fremtiden’ (Forum Antroposofi, Sverige 2019, nr 3). ”Hvorfor har tregreningen ikke fået større gennemslagskraft i det sociale liv? Vi skal ikke søge forklaringen hos andre, men må finde den hos os selv. Vi må tænke og handle på en ny måde inden for det økonomiske område. Verden styres mere end nogensinde af penge. En udfordring på makro-, meso-  og mikroplanet (globalt, i virksomheder og individuelt)”.

Nogle inspirerende aspekter i ovennævnte artikel af Gerald Häfner: Coronakrisen har grundlæggende berørt alles tilværelse. Ingenting er nu som før. Mange håber at alt skal blive som tidligere. Men det er jo det, som ligger til grund for  økonomiens sammenbrud med katastrofal indvirken på sociale funktioner, som kommer til udtryk i samfundet, i arbejdslivet og individuelt. Coronavirusset har har skabt kaos, hører vi ofte. Mere relevant er det at sige: Coronavirussets fremfart har vist at markedsliberalismen ikke kan eller vil håndtere uventede sociale situationer – deraf kaos.

På det medicinske område har  forskning og praktiske undersøgelser åbnet op for, hvordan man kan møde fremtidige pandemier og lignende. En tilsvarene åbning finder vi ikke hos det økonomiske/politiske system. Storbanker og finansverden har skabt en ubalance i forhold til kultur- og retsliv. Professer David C. Korten, som vi haft en del kontakt med, giver følgende råd: Angrib  ikke systemet, det tilintetgør sig selv, det er en selvmordsøkonomi, men begynd hvor I står – bliv et frø for fremtiden.

Hvis vi stræber efter at finde nye veje ud af en krise, uden at have forståelse for dens årsager, havner vi uvilkårligt i behandling af symptomer. Dette vil medføre, at der ikke sker nogen egentlig udvikling. Som Einstein siger: Man kan ikke løse et problem ud fra den tænkning som  har skabt det.

Med krisen er nye holdninger af en helt anden karakter kommet til udtryk. Hjertevarme og omsorg, hjælpsomhed og opmærksomhed på andres behov, en offervilje fra de mennesker der sætter deres liv på spil for at hjælpe. Her finder vi frø fra fremtiden Vi søger ikke færdige løsninger men en vej

fra den neoliberale æra med konkurrence og udbytteinteresse som drivkraft

til en ny æra, som kræver intet mindre end en værdirevolution.

Vi vil belyse de økonomiske ’spilleregler’ ud fra et historisk perspektiv og iagttage økonomiens rolle i tregreningen under den neoliberale æra og i et fremtidsperspektiv.

Vi vil betone perspektiver set fra individet og fra arbejdslivet, navnlig skole, pleje og  omsorg. Vores udgangspunkt er græsrodsplanet og at finde kreative processer for veje til fornyelse.

Spørgsmål vi vil belyse og bearbejde i dialog med deltagerne:

  • Hvordan kan vi opdage tregreningen i dag, og hvordan kan det se udi fremtiden?
  • Kan vi finde veje fra nu til fremtiden?
  • Genkender vi Lucifers og Ahrimans aftryk i det der sker lige nu?
  • Kan jeg/vi få øje på åbninger der går i en menneskeværdig retning?                               
  • Finder vi frø fra fremtiden?
  • Hører vi Michaels kald fra fremtiden?
  • Hvad kan jeg selv gøre?
  • Andre spørgsmål, der kan blive aktuelle

I seminariet veksler vi mellem korte indlæg, dialogsamtaler, samtalegrupper og eurytmi.

Til dem som tilmelder sig, sender vi udførligt program og dokumentation for at give

mulighed til forberedelse for vores fælles udviklingsarbejde.

Som tidligere henviser vi til artiklen ’Den fria marknaden har fått sig en törn’, som kan rekvireres fra    hans.brodal@gmail.com    tlf. 0046 737345695

Tilmelding: 05.11
info@vendepunkl.com
Pris:  550.- inkl. veg. frokostbuffet/kaffe&te
Arr. nr. 2021-206

Hans Brodal. *i Danmark 1931. Civiløkonom fra Handelshøjskolen i København. Hans virke, med basis i Göteborg, som konsulent i leder- og organisationsudvikling har sin baggrund i socialøkologi, sådan som den blev introduceret af Bernhard Lievegoed, Holland. Sammen med kolleger i Skandinavien har Hans Brodal videreudviklet socialøkologien såvel teoretisk som praktisk. Han er forfatter til bogen Gemenskapsbildning (Fællesskabsdannelse) og medforfatter til bogen Konflikter – vad vil de lära oss?

Lotte Juul Lauesen er eurytmist og har arbejdet som eurytmilærer og med eurytmien i sociale processer. Medforfatter til bogen Indblik i eurytmien. Siden 2004 har hun arbejdet som socialøkologisk konsulent, coach og supervisor, bl.a. sammen med Hans Brodal. Endvidere arbejder hun med samtalen som redskab i forhold til unge mennesker og har i 2013 udgivet bogen Den gode samtale.

Del gerne denne begivenhed

Go to Top