Indlæser Begivenheder

Ved Benny Christiansen.
I det 21. århundrede har vi mulighed for at arbejde med de redskaber, som Rudolf Steiner anviser for ethvert menneske, som har behov for at kunne forme og udvikle sin tilværelse med de mennesker, som han/hun omgiver sig med – i familien, på arbejdet, i omgangskredsen osv.
Rudolf Steiner viser i sine bøger og foredrag, hvordan evnen til at beherske og udvikle dette samvær, til noget frugtbart og harmonisk, opstår ved at arbejde med sine tanker, følelser og vilje på en bevidst måde.
Vi arbejder ud fra indholdet af bl.a.:
– ”De seks grundøvelser”, som i sin enkelhed og ved regelmæssigt arbejde med dem kan føre os til en udvikling af de evner, som vi i alle livets områder og udfordringer vil have stor glæde af.
– ”Hvorledes man opnår erkendelse af de højere verdener”. De øvelser, der arbejdes med her, udvikler også de evner, som gør os opmærksomme på den visdom, som bor i naturen, i alt levende og i kosmos.
– ”Reinkarnation og karma” – har for folk i Østen været en almen viden om menneskets gentagne liv på jorden, efter at det har været i den åndelige verden mellem inkarnationerne og der set det, som det måtte udligne og lære. Karma er det, vi møder som resultat, som virkning af det, vort liv blev brugt til, de evner vi udviklede, de mennesker som vi blev forbundet med eller det modsatte – i vort forrige liv.
18
– ”Videnskaben om det skjulte” – omfatter menneskets dannelse fra urtiden og til det blev ”færdigt” og efter ”uddrivelsen af Paradiset” har fået en større selvstændighed og opgaver til at udvikle endnu højere evner og bevidsthed og kærlighedskræfter. Med Rudolf Steiners arbejde med antroposofien er det blevet muligt for alle mennesker at få indsigt i den visdom om menneskets skabelse og mening – som før var forholdsvis få menneskers viden.
Samtale og praktiske øvelser er en væsentlig del af studiearbejdet.
Studiekredsleder: Benny Christiansen Benny Christiansen er tillært skibsbygger, flammehøvler og el-svejser fra Odense Stålskibsværft 1977. AM på Musikkonservatoriet i Odense i 1981-1983. Musiklærer på Rudolf Steiner-Skolen i Odense fra 1978.
Pris: Kr. 300 – studiemateriale er inkluderet.
Datoer: Tirsdage kl. 17.00 – 18.30. 7. februar, 21. februar, 28. februar og 7. marts, 14. marts 2023.
Tilmelding: Benny Christiansen, Tlf. 53601946 eller tlf. 24829426.
Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen.

Del gerne denne begivenhed

Go to Top