Indlæser Begivenheder

Arrangement med

Niels Henrik Nielsen

Formand for Antroposofisk Selskab Danmark

To foredrag med samtale

Lørdag d. 24. oktober 2020 kl. 14.00-17.30

Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg C

  1. 14.00 Elektricitetens væsen og betydning

Vi har skabt en civilisation, som er fuldstændig afhængig af elektricitet og elektromagnetisme. Disse kræfter gennemtrænger alt, også mennesket. Hvordan virker disse kræfter på os og på naturen? Er de en forbandelse, eller en velsignelse? Rudolf Steiner har givet meget nuancerede beskrivelser af elektricitetens tidsalder, og frem for alt har han vist vejen til at forstå dens væsen og betydning. Uden elektriciteten vil menneskeheden ikke kunne udvikle sig.

  1. 15.30 Kaffebord
  1. 16.00 Forvandling

Hvad kræver elektricitetens tidsalder af mig? Dette vanskelige spørgsmål kan ganske vist besvares gennem erkendelse, men erkendelsen må føre til handling: Jeg må forvandle mig. Derigennem skabes den nødvendige modvægt til de kræfter, som virker i elektriciteten. Alle mennesker er i besiddelse af muligheden for at udvikle ”de hellige forvandlingskræfter”. Udvikles de ikke bevidst, bliver de grebet af elektricitetens væsen – forvandlingskræfterne bliver til deres eget modbillede. Hvordan kan jeg blive mere bevidst om disse kræfter, og hvordan kan de føre til dannelsen af den nødvendige modvægt? Meget afhænger af disse spørgsmål. Det er den aktive besvarelse, der vil gøre det muligt at leve i elektricitetens tidsalder.

Bemærk: Foredragene henvender sig til medlemmer og interesserede.

Der er gratis adgang til begge foredrag. Frivillige bidrag til dækning af omkostningerne modtages gerne.

Da der kun er plads til 50 deltagere, anbefales det at tilmelde sig til: peter.alstedpedersen@gmail.com

Arrangeret af Perseus-gruppen

Offentlig transport: Metrolinier M1, M2 og M3 til Frederiksberg Station. Derfra 5-7 min. gang.

Parkering: se særlige regler: www.antroposofiskkulturhus.dk