Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Kursus med Jørgen Braren Lauritzen

8 mandage, klokken 18-21, start den 1.marts

 

GUD BLEV MENNESKE, FOR AT MENNESKET SKAL BLIVE GUDDOMMELIGT.”

 

Den traditionelle, dogmatiske kristendom begynder i vor tid at forvandle sig til en fri og erfaringsorienteret, kristen vej. Faklen gives fra apostlen Peter til evangelisten Johannes. Vi lever i tiden for Kristi æteriske genkomst. Sammen vil vi fordybe os i den johannæiske, esoteriske kristendom, der kommer til udtryk i johannesevangeliet – indvielsesvejens og glædens evangelium – det evangelium, der i særdeleshed modner os til det skuende møde med Kristus i hans opstandne, æteriske herlighedslegeme. Dette kursus vil gøre dig fortrolig med johannesevangeliet og hjælpe dig med at finde vejen og den guddommelige glæde i det. Sammen gennemgår vi kristusvejen i johannesevangeliet – Kristi fødsel, liv, lidelse, død og opstandelse og vi sætter fokus på kærlighedsbegrebet, indvielsesvejen, mysterieindvielse, Kristi genkomst, reinkarnations- og karmatanken i evangeliet. Johannesevangeliet skildres som en meditationsbog og kraftfuld vej, der sætter dig i kontakt med den levende kristusild og din egen højere bevidsthed. Du lærer at åbne dig for dit selv og den levende Kristus på fri, individuel vis samt modne og forvandle dine ”skyggesider” på konstruktiv, terapeutisk vis.

Kurset indledes med fokus på 2 væsentlige temaer: personen, ”mysteriet” Johannes: Hvem er evangelisten Johannes! Hans liv. Hvad er Johannes’ opgave!

Udviklingsvejen i kristendommen: hvordan bliver mennesket helbredt/guddommeliggjort? Forholdet mellem den guddommelige nåde og menneskets udviklingsarbejde belyst ud fra johannesevangeliet, antroposofi, den græsk ortodokse kristendom og den danske folkekirke (lutherdommen). Der perspektiveres til vejen, dharma, i buddhismen.

Kurset veksler mellem foredrag, meditation og samtale.

 

Sted: Århus (det konkrete sted meddeles senere)

Kursusleder: magister, forfatter, psykospirituel terapeut Jørgen Braren Lauritzen: tlf.25549578, email: brarenlauritzen@gmail.com

Pris: 1100 kr

Tilmelding til Jørgen Braren Lauritzen snarest muligt og senest den 12.februar

Beløbet overføres til: kontonr.2316 7040140253

Via mobilepay: tlf. 25549578