Indlæser Begivenheder

Foredrag ved Tomas Johansen & Henrik Sørensen

I den antroposofiske kultur er der gennem de sidste tyve år sket en nyskabelse af rummet omkring meditation. Tidligere har meditation i høj grad været noget, som var overladt til den enkelte. Om det så var store gennembruderfaringer, dårlige vaner eller store eksistentielle kriser, så har det i høj grad været overladt til den enkelte at navigere i sine egne indre erfaringer og finde nye veje at gå. I dag er det dog ofte lettere at finde rum, hvor man kan finde relevant vejledning og gensidig udveksling omkring processerne i det meditative liv.

I foredraget vil Tomas Johansen og Henrik Sørensen komme med deres bud på, hvordan der i dag kan skabes et støttende socialt miljø omkring den antroposofiske meditationspraksis. Det handler på den ene side om at fastholde det særlige ved den antroposofiske impuls. På den anden side vil vi også gerne tage ved lære af de mange erfaringer, som er gjort i andre spirituelle miljøer de sidste 40 år, med at skabe et fælles sprog og en social ramme om de individuelle og psykologiske udviklingsprocesser, som er en del af enhvers meditativ praksis. Det handler ikke om at reducere meditative erfaringer til psykoterapeutiske processer, men derimod om at give mere rum til at bevidstgøre nogle af de skyggeprocesser, som ellers ville forløbe ubevidst og dermed skabe hindringer for den kreative udviklingsproces.

Se hjemmesiden www.vestligmeditation.dk.

Tilmelding til arrangøren: hensoerensen@hotmail.com

Torsdag den 23. februar kl. 19.30-22.00
Entre 50 kr

 

Del gerne denne begivenhed

Go to Top