Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

DEN KVINDELIGE GUDDOM SOFIA – DEN GLEMTE GUDINDE I KRISTENDOMMEN.

Kursus med Jørgen Braren Laurit-zen.
Moder Jord – Spiritualitet – Visdom – Sanselighed – Sex.
Vor kultur har brug for de arketypiske kvaliteter, som guddommen Sofia repræsenterer. Sofia er den glemte gudinde i Vesteuropas kristendom. Hun er visdommens, fordybelsens, hjertets og helhedens varme gudinde. Den vestlige kultur er ensidigt maskulin og har brug for Sofias feminine aspekter: Hjertevisdom i stedet for mental viden, social følelse, empati og sandhedslængsel, receptiv, meditativ erkendelse, sexualitet og sanselighed forbundet med spiritualitet, respekt og kærlighed til Moder Jord. Ved at integrere Sofia i vor psyke og i vor kultur skaber vi harmoni mellem de maskuline og feminine aspekter i vort indre: Sofia optræder under mange navne i forskellige kulturer: Isis, jomfru Maria, Artemis, Demeter, Freja, Venus, Kali, Moder Jord. I dag vil vi en autentisk bevidsthedsudvikling, der er baseret på visdom, hvor vi forbinder jord og himmel, hvor Kristus og Sofia er harmonisk forbundet med hinanden, hvor sex og sanselighed er en integreret del af vores spiritualitet, hvor vi i selvforståelse modner vore begær og lidenskaber på vor vej mod den højere visdom. Derfor er det tvingende nødvendigt at kaste lys på den glemte visdomsgudinde i kristendommen: Sofia. Forstå hendes kosmiske relation til Kristus, forstå at det er vor moderne opgave at befri Sofia fra vor glemsel og ubevidsthed: kort sagt bevidstgøre visdomsgudinden. Kurset intenderer at integrere Sofia i vor bevidsthedsudvikling og i kristendommen. Relationen mellem Sofia og filosofi, teosofi og antroposofi belyses. Du bliver introduceret til Moder Vor og andre Sofia meditationer. Du får indblik i forskellige aspekter af Sofia: Moder Jord, Isis-Sofia, Maria-Sofia, Venus, den hellige sjæl og Guds Datter. I Kristi forløsende nedstigning til Moder Jord i jordens indre, i kristusvejen til såvel den guddommelige Fader som den guddommelige Moder. I forholdet mellem den kosmiske visdom, Sofia, og forvalteren af den kosmiske visdom, ærkeenglen Michael.I din egen indre polaritet mellem det maskuline og feminine.
Der veksles mellem foredrag, meditation og samtale.
Kurset er inspireret af Valentin Tomberg, Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung og Grundtvig
Kursusleder: Psykospirituel terapeut, magister Jørgen Braren Laurit-zen Har du spørgsmål kontakt mig på : brarenlauritzen@gmail.com eller tlf.25549578

Weekendkursus i Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, Johannevej 20, Charlottenlund. Lørdag den 6. april – søndag den 7. april, klokken 10-17
Pris: 1100 kr. beløbet overføres senest fredag den 29.marts. Betaling kan finde sted via mobilepay eller kontonr.5375 0000333730