Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Arrangementer er aflyst pga. corona-restriktioner.

Det store åndedrag – hvordan virker det kosmiske på jorden og det menneskelige i kosmos?

Vor kultur beskriver ofte – fra et materialistisk synspunkt – det menneskelige på jorden og det kosmiske i kosmos. Overskriften beskriver, at vi også har brug for det stik modsatte – den store gensidige igangværende åndelige vejrtrækning mellem menneske og kosmos, beskrevet på s. 21 i Rudolf Steiner: Menneskevæsen, menneskeskæbne og verdensudvikling, 6. foredrag i Kristiania/Oslo 16.5 – 21.5 1923, Jupiter forlag (- kan købes på dansk på Audonicons Bogsalg. Findes også som lydbog). – Vi vil arbejde med de to første foredrag som inspiration, men ellers i forskellige retninger ud fra vore erfaringer de sidste år, hvor en konsekvens var, at vi måtte skubbe dette stævne – foreløbig – i 1 år!

I de to foredrag kan man nemt få det indtryk, at mennesket er lige så vigtig for kosmos, som kosmos er for mennesket. Kosmos henter sin næring fra mennesket, og vi henter de opbyggende kræfter fra kosmos. S. 21: Det, vi gennemgår her på jorden, fordeles i kosmos, for at det kan blive næring i kosmos, for at kosmos kan blive ved med at bestå, og for at kosmos kan få nye impulser til sine stjerners bevægelser og til deres beståen.

I denne gensidighed kan man undre sig over forholdet mellem vore oplevelse af det indre i os og  i den ydre natur. Hvordan hænger det egentlig sammen? S.29: Inde i menneskets hud er ikke det, som anatomerne på en udvendig måde finder frem til, men dér findes hele verdener. I menneskets lunger, i ethvert menneskeligt organ, er hele verdener sammenrullet i det små…Hvis de ser på det, som findes i en eneste lungealveole, så er det mere storslået end det, der ligger i de mægtige alpemassiver. Det, der findes inde i mennesket, er nemlig hele det åndelige kosmos i fortættet form. I menneskets indre organisation har vi et billede af hele kosmos…s. 31: Man er som menneske den legemliggjorte verdenshukommelse.

Når vi på et tidspunkt i livet mellem død og ny fødsel ser hele det vældige åndelige kosmos omkring os, ser vi mennesket: s. 31: Ligesom der her er floder, klipper, bjerge overalt, sådan er mennesket dér overalt. Mennesket er verden. Og det er denne verden, der egentlig er mennesket, som vi er beskæftiget med. …ligesom vi her væver det sammen, man kalder civilisationens indhold – således væver vi dér på menneskeheden, men sammen med de højere hierarkiers væsener og de afdøde mennesker. Ud fra kosmos væver vi menneskeheden.

Hensigten er som altid, at medlemmer og bestyrelse mødes til denne tematik. Tidens alvorlige tegn peger ikke mindst på behovet for en spirituel kultur. Med erfaring fra vore tidligere vintermøder er vi overbeviste om, at det er muligt netop i denne vintertid at drøfte også svære emner på en fælleskabsdannende varm måde. Dog er det denne gang særlig vigtigt, at vi overholder seneste tilmeldingsdato 15. december! Der er risiko for, at ikke alle, der ønsker, kan deltage. Her følger vi tilmeldingstidspunkt med indbetalt stævnegebyr.

Hjertelig velkommen!

For bestyrelsen, Daniel Håkanson

Fredag 7 januar

19.00 Musik – Jakob Bønløkke 19.15 Kosmos har brug for mennesket! – Daniel Håkanson

20.00 Det kosmiske aspekt i dramatiske tider? – Ellen Thuesen 20.45 Valg af grupper

Lördag 8 januar

9.00 Mulighed for deltagelse i menneskevielsens handling

10.00 Kaffe med rundstykke

10.30 Tænkningen og kærlighedens betydning for kosmos – Niels Henrik Nielsen

11.30 Grupper 1 med Jakob Bønløkke, Kirsten Larsen, Kirsten Foged og Tina N Hansen

12.15 Frokost

13.45 Eurytmi – Elisabeth Halkier-Nielsen

14.30 Grupper 2: Fortsat arbejde

15.15 Kaffe med kage

15.45 Samtale og afslutning – Alle, Kirsten Larsen

Stævnet henvender sig både til medlemmer og interesserede.

Stævnegebyr 900 kr. Medlemmer af Antroposofisk Selskab 450 kr. Prisen er inkl. mad/kaffe/te.

Indbetales til Antroposofisk Selskabs konto i Merkur 8401 100 12 07. Mærk betalingen med ’Vinterstævne’ og navn på deltager. Skriv, hvis særlige behov mht. mad. Bemærk seneste tilmeldingsdato er 15. december!

Nærmere oplysninger: tlf. 0046-707561737 (Daniel Håkanson) eller 8627 6060 (Selskabets sekretariat), Voldbyvej 38, 8464 Galten, mail:sekretariat@antroposofi.dk

Sted: Kristensamfundet, Sankt Knuds vej 13, 1903 Frederiksberg C

Medvirkende:

Ellen Thuesen Pensioneret lærer fra Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Redaktør af medlemsbladet Antroposofi. Medlem af ASDs bestyrelse

Daniel Håkanson Formand for Stiftelsen Vindrosen. Medlem af ASDs bestyrelse

Elisabet Halkier-Nielsen Med i ledelsen ved Rudolf Steiner-Børnehaveseminariet. Underviser i eurytmi

Niels Henrik Nielsen Lærer på Rudolf Steinerskolen i Skanderborg. Landsrepræsentant og formand for Antroposofisk Selskab Danmark

Kirsten Larsen, Skjoldhøjgaard. Medlem af ASDs bestyrelse

Jakob Bønløkke Viceforstander på Tornsbjerggård. Sekretær i Helsepædagogisk sammenslutning. Medlem af ASDs bestyrelse

Kirsten Foged Underviser og billedkunstner. Diplom fra Kunstneriske Sektion Dornach. Medlem af ASDs bestyrelse

Tina N. Hansen Formand for Foreningen Artemisia. Biologisk dynamisk landmand. Antroposofisk homøopatisk behandler. Rytmisk Massageterapeut. Medlem af ASDs bestyrelse

Del gerne denne begivenhed

Go to Top