Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

 

Engleverden og julehøjtiden – Jesu fødsel i Betlehem – Kristi fødsel i Jesus – Kristi fødsel i mit liv – Kristi æteriske tilsynekomst

Livets dybeste mening består i at tilkæmpe sig et bevidst forhold til gudemennesket Jesus Kristus – menneskets forbillede og urbillede – at erfare Kristi guddommelige kraft i sit indre. Hvordan udvikler vi en moderne kristen identitet med dybdeindhold, nutidighed og individualitet! Indledningsvis fordyber vi os i Palæstinabegivenhederne for 2000 år siden: Jesu fødsel i Betlehem samt engleverdenen. Dernæst sætter vi fokus på, hvordan vi føder Kristus i vor jegbevidsthed og sjæl på en konstruktiv og grounded måde. Oldtidens og middelalderens måde at føde Kristus i sjæledybet bliver sammenlignet med nutidens individualistiske fødselsproces. Megen institutionaliseret kristendom er i sin grundstruktur stadig præget af dogmatik og en juridisk frelsesforståelse uden procestænkning. Der bliver redegjort for, hvad der kendetegner en moderne, erfaringsorienteret, kristen vej – hvad man forstår ved kristusvejen som udogmatisk, indre proces. Kurset hjælper dig med at konsolidere din moderne, erfaringsorienterede identitet, det hjælper dig med at bevidstgøre dit og kristendommens åndsdyb samt modne dine uudviklede skyggesider på konstruktiv, terapeutisk vis. Der sættes fokus på, hvad udtrykkene ”Det indre Guds rige” samt ”ikke jeg, men Kristus i mig” betyder. Overordnet viser kurset hen til den intense glæde, fred og salighed, der er forbundet med at erfare Kristi udstrålende Kraft. Det er en erfaring af den guddommelige ild. Siden kristendommens start har vi med længsel ventet på Kristi genkomst. Kristi tilsynekomst er begyndt i det 20. århundrede. Genkomstens tid – det er nu! Hvordan kan vi forstå den moderne tid og vor livsskæbne i lyset af Kristi æteriske tilsynekomst! Fra det 20.århundrede er kristendommen gået ind i en ny fase, hvor Kristus vil åbenbare sig for stadig flere mennesker. Tillid til Gud vil modnes til skuende erkendelse af Gud. Kristussolens opgang ved årtusindskiftet stråler stærk lyskraft mod vor bevidsthed – såvel indre vejledere som skygger aktiveres af det intense kærlighedslys. Hvordan udvikler vi tillid, frimodighed og skelneevne! Hvordan finder vi vej på den indre rejse mod solen!

Kurset veksler mellem foredrag, samtale, meditation, julesalmer og gruppearbejde

Kursusleder: magister, psykospirituel terapeut Jørgen Braren Lauritzen, tlf.25549578, e-mail: brarenlauritzen@gmail.com

Sted: Århus (det konkrete lokale meddeles senere)

Tidspunkt: lørdag den 5.december og søndag den 6.december kl.9-16

Pris:1100 kr. Beløbet overføres via mobilepay til tlf.25549578 eller indbetales til kontonummer:5375 0000333730

Tilmelding: så hurtigt som muligt.

Betaling: senest 29.november

JULEKURSUS – FÅ KONTAKT TIL DEN ÆGTE JULEGLÆDE