Indlæser Begivenheder

Åbne møder i september

Perseus-gruppen afholder på alle tirsdage i september kl. 19-21 møder, som er åbne for alle interesserede. Konceptet lægger mere vægt på samtalen end de ordinære gruppemøder gør. Forløbet vil bestå af et indlæg på ca. ¾ time med efterfølgende fælles samtale.

Mødernes indhold er valgt med henblik på at vække interesse hos mennesker, der ikke eller sjældent deltager i gruppemøder. Man kan deltage enkelte eller alle aftener. Der opkræves ikke betaling for deltagelse.

De enkelte emner og oplægsholdere:

Tirsdag den 6.september. Udvikling af praktiske felter ud fra antroposofien (Finn Madsen)

Et overblik over de mange foretagender, der med inspiration fra Rudolf Steiner opstod i årene efter første verdenskrigs afslutning. Særligt omtales ideerne til samfundets fornyelse og de impulser, der har været og fortsat kan være til inspiration for virksomheder, institutioner og andre fællesskaber.

Tirsdag den 13.september. Syvårsperioderne som kilde til indsigt (Serine Berith Petersen)

Antroposofien som åndsvidenskab kan anskueliggøre mennesket som et mikrokosmos i det store makrokosmos. Oplægget vil berøre den indflydelse som tanke, følelse og vilje har på bevidsthedens udfoldelse gennem perioderne i livet frem til ca. 63 år.

Tirsdag den 20.september. Træk fra Rudolf Steiners biografi til belysning af antroposofien (Annelise Sadolin).

Annelise vil forsøge at lade Rudolf Steiner selv komme til orde i forståelsen af antroposofiens grundlag og sigte samt dens betydning for menneskers udvikling i fremtiden.

Tirsdag den 27.september. Emnet vælges sammen med deltagerne senest d. 20.9. Det kunne f.eks. være de såkaldte biøvelser som middel til personlig udvikling eller aspekter af den antroposofiske lægekunst med hovedvægt på lægemidler. Førstnævnte emne er egnet til udveksling af personlige erfaringer (Peter Alsted Pedersen)

 

 

 

Tirsdag den 4. oktober begynder vi vores almindelige gruppearbejde ved at læse

Rudolf Steiner: Det oversanselige menneske – antroposofisk opfattet (GA 231).

Vi mødes de efterfølgende tirsdage kl. 19.00-20.40 indtil ultimo maj.

Nye deltagere er velkomne.

Kontakt Peter Alsted Pedersen, tlf. 3967 1159 og 2330 9384, peter.alstedpedersen@gmail.com eller Annelise Sadolin, tlf. 4550 0007, annelise.sadolin@gmail.com.

Bibliotekets åbningstid: tirsdage kl. 16.30-18 i forbindelse med Perseus-gruppens mødeaftener. Tlf. i åbningstiden 30110363. Udenfor åbningstiden kan bibliotek@antroposofiskkulturhus.dk kontaktes.

Del gerne denne begivenhed

Go to Top